E-materiały do kształcenia zawodowego

Anatomia z fizjologią i patologią

MED.14. Świadczenie usług medyczno‑pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - Opiekun medyczny 532102

bg‑azure

Netografia i Bibliografia

Netografia

Jopkiewicz A.: Okresy rozwoju osobniczego a cykl rozwoju i regresu, Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 8, 11‑23, 2001. [online]
https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Acta_Scientifica_Academiae_Ostroviensis/Acta_Scientifica_Academiae_Ostroviensis-r2001-t-n8/Acta_Scientifica_Academiae_Ostroviensis-r2001-t-n8-s11-23/Acta_Scientifica_Academiae_Ostroviensis-r2001-t-n8-s11-23.pdf [dostęp: 30.09.2021]
Plik pdf o rozmiarze 1,05 MB w języku polskim

Bibliografia

Hall J.E., Hall M.E.: Medical Physiology. Guyton and Hall. 14th ed., Elsevier Books 2020 Damjanov Ivan. Patofizjologia. Wrocław: Elsevier Urban & Partner, 2010

Konturek S.: Fizjologia człowieka. Wrocław: Edra Urban & Partner, 2013

Michajlik A., Ramotowski W.: Anatomia i fizjologia człowieka. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2013

Bujnowska M.: Zarys anatomii człowieka. Poznań: Wydawnictwo EDICON, 2016

Bujnowska M.: Zarys fizjologii człowieka. Poznań: Wydawnictwo EDICON, 2017