Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony
R18SQ156uHVM51
Już wiesz
  • Różnicę między dwiema podanymi w procentach wartościami jednej wielkości określamy za pomocą punktów procentowych.
    Na przykład zmiana oprocentowania z  4% na 3% oznacza spadek o 1 punkt procentowy.

R1ScCuspn9JMd1
Animacja pokazuje dwie szklanki wypełnione różną ilością soku. Należy oszacować, w ilu procentach szklanka jest pełna. Pierwsza szklanka zapełniona jest w 25 procentach, druga szklanka w 80 procentach.
Już wiesz
R1dNzsO2SEhds1
Animacja pokazuje zaśnieżone góry. Należy oszacować jaki procent powierzchni góry jest zaśnieżony. Na początku góra przykryta jest śniegiem w 20 procentach, po opadach śniegu pokryta jest śniegiem w 90 procentach.