Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Kiedy czytasz ten tekst, twoje oczy rejestrują słowa, którym mózg przypisuje określone znaczenia. W tym samym czasie serce kurczy się i rozluźnia, a klatka piersiowa unosi się i opada, wentylując płuca. Mięśnie grzbietu napinają się, aby utrzymać postawę ciała. Jednocześnie trwa mnóstwo innych świadomych i nieświadomych czynności życiowych, a wszystko to koordynowane jest przez miliardy neuronów i niewielkie ilości hormonów.

R1HgvZ5OSEarc
Obwodowy układ nerwowy zbudowany jest z nerwów i zwojów nerwowych, kieruje pracą całego organizmu.
Źródło: Tomorrow Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Aby zrozumieć poruszane w tym materiale zagadnienia, przypomnij sobie:
 • Jak działają układy nerwowy i hormonalny?

 • Jak zbudowany jest układ nerwowy i hormonalny?

 • Jaką rolę w wydzielaniu hormonów pełni przysadka mózgowa?

Twoje cele
 • Rozpoznasz elementy ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego (na modelu, rysunku, według opisu itd.) oraz określisz ich funkcje.

 • Porównasz rolę współczulnego i przywspółczulnego układu nerwowego.

 • Opiszesz łuk odruchowy i wymienisz rodzaje odruchów.

 • Rozpoznasz elementy budowy oka oraz przedstawisz ich funkcje w powstawaniu obrazu.

 • Rozpoznasz elementy budowy ucha oraz przedstawisz ich funkcje.

 • Przedstawisz rolę zmysłu równowagi, smaku, węchu i dotyku. Wskażesz umiejscowienie receptorów właściwych tym zmysłom.

 • Wymienisz gruczoły dokrewne. Wskażesz ich lokalizację i wymienisz hormony wydzielane przez nie oraz przedstawisz ich rolę.

 • Wykażesz, ze współpraca układów nerwowego i hormonalnego warunkuje prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka.

 • Wyjaśnisz, dlaczego nie należy bez konsultacji z lekarzem przyjmować preparatów i leków hormonalnych.

1. Układ nerwowy

Układ nerwowy zbudowany jest z dwóch układów:

 • ośrodkowego układu nerwowego (OUN),

 • obwodowego układu nerwowego.

Ośrodkowy układ nerwowy

Ośrodkowy układ nerwowy odbiera, analizuje i przetwarza informacje pochodzące ze środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, wysyła odpowiedzi do narządów wykonawczych. Składa się z:

 • mózgowia (mózg, móżdżek, pień mózgu),

 • rdzenia kręgowego.

Obwodowy układ nerwowy

Obwodowy układ nerwowy odbiera informacje, przesyła je do ośrodkowego układu nerwowego oraz przewodzi odpowiedzi na nie z mózgowia i rdzenia kręgowego do narządów wykonawczych. Budują go przede wszystkim:

 • nerwy czaszkowe,

 • nerwy rdzeniowe.

W obwodowym układzie nerwowym wyróżnia się układ somatycznyukład autonomiczny.

Układ somatyczny odbiera bodźce ze środowiska zewnętrznego i kieruje pracą mięśni szkieletowych. Jest zależny od woli człowieka.

Układ autonomiczny odbiera bodźce pochodzące ze środowiska wewnętrznego i kontroluje pracę narządów wewnętrznych (np. mięśnia sercowego). Funkcjonuje niezależnie od woli człowieka. W układzie autonomicznym wyróżnia się część współczulnączęść przywspółczulną.

Odruchy

Organizm wykazuje typowe, automatyczne reakcje – odruchy. Dzieli się je na odruchy bezwarunkoweodruchy warunkowe.

Porównanie odruchów warunkowych i bezwarunkowych

Odruchy bezwarunkowe

Odruchy warunkowe

Wrodzone

Nabyte (wyuczone)

Wykonywane automatycznie

Można je kontrolować

Nie podlegają zmianom

Można je modyfikować

Nie zanikają

Nieutrwalone słabną lub zanikają

Więcej informacji na temat układu nerwowego znajdziesz w e‑materiałach:

Zmysły

Bodźce płynące ze świata zewnętrznego są odbierane przez zmysły wzroku, słuchu, węchu, smaku, dotyku i równowagi. Pozyskane informacje trafiają do odpowiednich ośrodków w korze mózgowej, gdzie są analizowane i przetwarzane na wrażenia zmysłowe. Dzięki temu widzimy, słyszymy, rozpoznajemy zapachy i smaki, odczuwamy dotyk dłoni osoby, z którą się witamy, wiemy, w jakiej pozycji jest nasze ciało i czy trzymamy się prosto, siedząc na krześle.

Zmysły człowieka i ich lokalizacja

Zmysł

Bodziec

Lokalizacja

wzrok

światło (bodźce świetlne, optyczne)

komórki zmysłowe w siatkówce oka (pręciki i czopki)

słuch

fale dźwiękowe (bodźce akustyczne)

komórki zmysłowe w uchu wewnętrznym w ślimaku

równowaga

zmiana położenia ciała (bodźce mechaniczne)

komórki zmysłowe w uchu wewnętrznym (przedsionek, kanały półkoliste)

węch

substancje rozproszone w powietrzu (bodźce chemiczne)

komórki zmysłowe w jamie nosowej

smak

roztwory (bodźce chemiczne)

komórki zmysłowe w brodawkach smakowych głównie na języku

dotyk

ucisk (bodźce mechaniczne)

komórki zmysłowe oraz zakończenia nerwów w skórze i narządach wewnętrznych

Więcej informacji o narządach zmysłów znajdziesz w e‑materiałach:

2. Układ hormonalny

Gruczoły dokrewne, nazywane także gruczołami hormonalnymi lub gruczołami wydzielania wewnętrznego, wydzielają hormony bezpośrednio do krwi. Gdy hormon znajdzie się w układzie krążenia, dociera do wszystkich komórek. Na jego obecność reagują tylko te komórki, które mają odpowiednie receptory. Nad właściwą ilością wytwarzanych hormonów czuwa gruczoł nadrzędny – przysadka mózgowa, która produkuje hormony kontrolujące i modyfikujące pracę pozostałych gruczołów dokrewnych.

R1KdlaQGcFWj3
Hormony za pośrednictwem krwi docierają do komórek receptorowych.
Źródło: Tomorrow Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Gruczoły dokrewne i działanie wytwarzanych przez nie hormonów

Gruczoł

Hormon

Działanie

przysadka mózgowa

hormon wzrostu

przyspieszanie wzrostu organizmu

hormony pobudzające inne gruczoły dokrewne

regulacja pracy innych gruczołów dokrewnych

tarczyca

tyroksyna

regulacja szybkości metabolizmu

trzustka

insulina i glukagon

regulacja stężenia cukru we krwi

nadnercze

adrenalina

pobudzanie organizmu do działania, np. w sytuacji zagrożenia życia

jajniki

żeńskie hormony płciowe, estrogeny

kontrolowanie rozwoju płciowego, wpływanie na rozwój cech żeńskich

progesteron

odpowiada za przygotowanie organizmu kobiety do ciąży

jądra

męskie hormony płciowe, testosteron

kontrolowanie rozwoju płciowego, wpływanie na rozwój cech męskich

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w materiałach:

 • Układ hormonalnyhttps://zpe.gov.pl/b/uklad-hormonalny/PrbJGBdQtUkład hormonalny;

 • Jak działają hormonyhttps://zpe.gov.pl/b/jak-dzialaja-hormony/P27uonlabJak działają hormony;

 • Preparaty i leki hormonalne.

3. Współpraca układu nerwowego i hormonalnego

Organizm człowieka sprawnie funkcjonuje dzięki skoordynowanym działaniom wszystkich narządów. Czuwają nad tym 2 układy: nerwowy i hormonalny. Układ nerwowy odbiera bodźce, analizuje i szybko na nie reaguje. Doskonale sprawdza się w dynamicznie zmieniających się sytuacjach, np. w zagrożeniach. Regulacja hormonalna przebiega wolniej i trwa dłużej. Wykorzystywana jest przez organizm w długotrwałych procesach takich jak wzrost, regulacja przemiany materii, procesy związane z rozrodem.

Dla zainteresowanych

Elementem łączącym pracę układu nerwowego i hormonalnego jest podwzgórze – część mózgu, w której wydzielane są hormony stymulujące przysadkę mózgową do produkcji hormonów przysadkowych.

Zadania

R1QZW635jSRNy1
Ćwiczenie 1
Zaznacz czynności pełnione przez pień mózgu. Możliwe odpowiedzi: 1. kierowanie oddychaniem, pracą serca, trawieniem, 2. uczenie się, regulacja ciśnienia krwi, 3. zapamiętywanie, odczuwanie emocji, 4. utrzymanie równowagi, koordynacja ruchów
Źródło: Alicja Kasińska, licencja: CC BY-SA 3.0.
R11as4PiNKSap1
Ćwiczenie 2
Wskaż poprawne dokończenie zdania. Komórki węchowe: Możliwe odpowiedzi: 1. reagują na bodźce chemiczne., 2. reagują na bodźce mechaniczne., 3. reagują na bodźce akustyczne., 4. reagują na bodźce świetlne.
Źródło: Aleksandra Zarzycka, licencja: CC BY-SA 3.0.
RHJ1lXGGTkOwl1
Ćwiczenie 3
Do jakiego rodzaju odruchów zaliczymy ruchy robaczkowe jelit? Wybierz poprawną odpowiedź i jej uzasadnienie. Ruchy robaczkowe jelit należą do 1. odruchów warunkowych, 2. odruchów bezwarunkowych, 3. nie zależą od naszej woli, 4. zależą od naszej woli, ponieważ 1. odruchów warunkowych, 2. odruchów bezwarunkowych, 3. nie zależą od naszej woli, 4. zależą od naszej woli.
Źródło: Alicja Kasińska, Aleksandra Zarzycka, licencja: CC BY-SA 3.0.
RuTOBAhNaKtHN1
Ćwiczenie 4
Wskaż reakcje organizmu, które wywołuje przywspółczulny układ nerwowy. Możliwe odpowiedzi: 1. Wzmożenie ruchów jelit, 2. Przyspieszenie akcji serca, 3. Podwyższenie napięcia mięśni szkieletowych, 4. Rozszerzenie źrenic, 5. Zwolnienie pracy serca
Źródło: Alicja Kasińska, licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Ćwiczenie 5

Przeczytaj poniższy tekst i odpowiedz na pytanie.

R133KqoWoHsnC
Przeczytaj opis, a następnie wybierz poprawne zakończenie zdania. Opis ten dotyczy: Możliwe odpowiedzi: 1. podwzgórza., 2. szyszynki., 3. móżdżku., 4. pnia mózgu.
Źródło: Aleksandra Zarzycka, licencja: CC BY-SA 3.0.
R139moaJOHh7w1
Ćwiczenie 6
Przeczytaj opis i wskaż nazwę gruczołu oraz hormonu, który odpowiada za wymienione funkcje. Gruczoł ten wydziela hormon, który przyspiesza przemianę materii, wzmaga spalanie tłuszczu w tkankach, podnosi temperaturę ciała. Jego zbyt wysokie stężenie, związane z nadczynnością, prowadzi do zaburzeń rytmu serca, nerwowości i zwiększonego apetytu.

Gruczoł: 1. trzustka, 2. insulina, 3. tyroksyna, 4. nadnercze, 5. adrenalina, 6. testosteron, 7. jądro, 8. tarczyca
Hormon: 1. trzustka, 2. insulina, 3. tyroksyna, 4. nadnercze, 5. adrenalina, 6. testosteron, 7. jądro, 8. tarczyca
Źródło: Alicja Kasińska, licencja: CC BY-SA 3.0.
RMcQq5VvJRfdZ1
Ćwiczenie 7
Insulina jest hormonem który obniżapodnosi poziom cukru we krwi, ponieważ magazynuje nadmiar glukozy w wątrobieprzyspiesza transport glukozy do komórek.
Źródło: Alicja Kasińska, licencja: CC BY-SA 3.0.
11
Ćwiczenie 8
Ralr3t1SdAVwc
(Uzupełnij).
Źródło: licencja: CC BY-SA 3.0.
R9uDUolg1fRR22
Ćwiczenie 9
Każdemu z gruczołów dokrewnych przyporządkuj hormony, które wydziela. Przysadka mózgowa Możliwe odpowiedzi: 1. adrenalina, 2. tyroksyna, 3. glukagon, 4. testosteron, 5. insulina, 6. progesteron, 7. estrogeny, 8. hormon wzrostu Jądra Możliwe odpowiedzi: 1. adrenalina, 2. tyroksyna, 3. glukagon, 4. testosteron, 5. insulina, 6. progesteron, 7. estrogeny, 8. hormon wzrostu Jajniki Możliwe odpowiedzi: 1. adrenalina, 2. tyroksyna, 3. glukagon, 4. testosteron, 5. insulina, 6. progesteron, 7. estrogeny, 8. hormon wzrostu Nadnercza Możliwe odpowiedzi: 1. adrenalina, 2. tyroksyna, 3. glukagon, 4. testosteron, 5. insulina, 6. progesteron, 7. estrogeny, 8. hormon wzrostu Tarczyca Możliwe odpowiedzi: 1. adrenalina, 2. tyroksyna, 3. glukagon, 4. testosteron, 5. insulina, 6. progesteron, 7. estrogeny, 8. hormon wzrostu Trzustka Możliwe odpowiedzi: 1. adrenalina, 2. tyroksyna, 3. glukagon, 4. testosteron, 5. insulina, 6. progesteron, 7. estrogeny, 8. hormon wzrostu
Źródło: Aleksandra Zarzycka, licencja: CC BY-SA 3.0.
RUvgBc9zQ95F02
Ćwiczenie 10
Połącz w pary hormon z pełnioną przez niego funkcją. hormon wzrostu Możliwe odpowiedzi: 1. odpowiada za przygotowanie organizmu kobiety do procesu zapłodnienia oraz następczego podtrzymania ciąży, 2. odpowiada za wzrost i rozwój organizmu, 3. odpowiada za wytworzenie żeńskich cech płciowych, 4. kontroluje procesy przemiany materii oraz wzrost i rozwój organizmu, 5. odpowiada za wytworzenie męskich cech płciowych, 6. odpowiada za mobilizację organizmu w sytuacji stresowej, 7. podwyższa poziom glukozy we krwi, 8. obniża poziom glukozy we krwi testosteron Możliwe odpowiedzi: 1. odpowiada za przygotowanie organizmu kobiety do procesu zapłodnienia oraz następczego podtrzymania ciąży, 2. odpowiada za wzrost i rozwój organizmu, 3. odpowiada za wytworzenie żeńskich cech płciowych, 4. kontroluje procesy przemiany materii oraz wzrost i rozwój organizmu, 5. odpowiada za wytworzenie męskich cech płciowych, 6. odpowiada za mobilizację organizmu w sytuacji stresowej, 7. podwyższa poziom glukozy we krwi, 8. obniża poziom glukozy we krwi estrogen Możliwe odpowiedzi: 1. odpowiada za przygotowanie organizmu kobiety do procesu zapłodnienia oraz następczego podtrzymania ciąży, 2. odpowiada za wzrost i rozwój organizmu, 3. odpowiada za wytworzenie żeńskich cech płciowych, 4. kontroluje procesy przemiany materii oraz wzrost i rozwój organizmu, 5. odpowiada za wytworzenie męskich cech płciowych, 6. odpowiada za mobilizację organizmu w sytuacji stresowej, 7. podwyższa poziom glukozy we krwi, 8. obniża poziom glukozy we krwi progesteron Możliwe odpowiedzi: 1. odpowiada za przygotowanie organizmu kobiety do procesu zapłodnienia oraz następczego podtrzymania ciąży, 2. odpowiada za wzrost i rozwój organizmu, 3. odpowiada za wytworzenie żeńskich cech płciowych, 4. kontroluje procesy przemiany materii oraz wzrost i rozwój organizmu, 5. odpowiada za wytworzenie męskich cech płciowych, 6. odpowiada za mobilizację organizmu w sytuacji stresowej, 7. podwyższa poziom glukozy we krwi, 8. obniża poziom glukozy we krwi tyroksyna Możliwe odpowiedzi: 1. odpowiada za przygotowanie organizmu kobiety do procesu zapłodnienia oraz następczego podtrzymania ciąży, 2. odpowiada za wzrost i rozwój organizmu, 3. odpowiada za wytworzenie żeńskich cech płciowych, 4. kontroluje procesy przemiany materii oraz wzrost i rozwój organizmu, 5. odpowiada za wytworzenie męskich cech płciowych, 6. odpowiada za mobilizację organizmu w sytuacji stresowej, 7. podwyższa poziom glukozy we krwi, 8. obniża poziom glukozy we krwi insulina Możliwe odpowiedzi: 1. odpowiada za przygotowanie organizmu kobiety do procesu zapłodnienia oraz następczego podtrzymania ciąży, 2. odpowiada za wzrost i rozwój organizmu, 3. odpowiada za wytworzenie żeńskich cech płciowych, 4. kontroluje procesy przemiany materii oraz wzrost i rozwój organizmu, 5. odpowiada za wytworzenie męskich cech płciowych, 6. odpowiada za mobilizację organizmu w sytuacji stresowej, 7. podwyższa poziom glukozy we krwi, 8. obniża poziom glukozy we krwi glukagon Możliwe odpowiedzi: 1. odpowiada za przygotowanie organizmu kobiety do procesu zapłodnienia oraz następczego podtrzymania ciąży, 2. odpowiada za wzrost i rozwój organizmu, 3. odpowiada za wytworzenie żeńskich cech płciowych, 4. kontroluje procesy przemiany materii oraz wzrost i rozwój organizmu, 5. odpowiada za wytworzenie męskich cech płciowych, 6. odpowiada za mobilizację organizmu w sytuacji stresowej, 7. podwyższa poziom glukozy we krwi, 8. obniża poziom glukozy we krwi adrenalina Możliwe odpowiedzi: 1. odpowiada za przygotowanie organizmu kobiety do procesu zapłodnienia oraz następczego podtrzymania ciąży, 2. odpowiada za wzrost i rozwój organizmu, 3. odpowiada za wytworzenie żeńskich cech płciowych, 4. kontroluje procesy przemiany materii oraz wzrost i rozwój organizmu, 5. odpowiada za wytworzenie męskich cech płciowych, 6. odpowiada za mobilizację organizmu w sytuacji stresowej, 7. podwyższa poziom glukozy we krwi, 8. obniża poziom glukozy we krwi
Źródło: Aleksandra Zarzycka, licencja: CC BY-SA 3.0.
R1auGHyCNGqXF2
Ćwiczenie 11
Łączenie par. Oceń, czy poniższe zdania dotyczące przysadki mózgowej są prawdziwe czy fałszywe.. Wydziela hormony hamujące działanie innych gruczołów dokrewnych.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Ma wpływ na tempo metabolizmu.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Jest gruczołem wydzielania zewnętrznego.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
Źródło: Alicja Kasińska, licencja: CC BY-SA 3.0.
21
Ćwiczenie 12
R1PxDNtJwroI7
(Uzupełnij).
Źródło: licencja: CC BY-SA 3.0.
21
Ćwiczenie 13

Podaj nazwy trzech hormonów, zgodnie z ich funkcjami, które wymieniono niżej:

 1. Mobilizacja organizmu do działania w warunkach stresu.

 2. Wytwarzanie plemników przez organizm mężczyzny.

 3. Wykształcanie się piersi u dziewcząt.

R1A4n5MbZ3HOh
(Uzupełnij).
Źródło: licencja: CC BY-SA 3.0.
21
Ćwiczenie 14
RiNTMnIlTWJLc
(Uzupełnij).
Źródło: licencja: CC BY-SA 3.0.
21
Ćwiczenie 15
R1PNFqpZuRtbH
(Uzupełnij).
Źródło: licencja: CC BY-SA 3.0.
31
Ćwiczenie 16

Większość narządów wewnętrznych jest unerwiona przez włókna układu autonomicznego (współczulnego i przywspółczulnego). Obie części tego układu działają jednocześnie, a harmonijna praca danego narządu jest efektem ich współdziałania. Zdarza się jednak, że aktywność jednego układu przeważa nad aktywnością drugiego.

R5Ml2NnnNFpc7
Uzupełnij tabelę, umieszczając w odpowiednie miejsca prawidłowe informacje.
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1HMnlW7O3eqF
(Uzupełnij).
Źródło: licencja: CC BY-SA 3.0.
31
Ćwiczenie 17

Twój kolega chodził boso po dywanie, nadepnął na pinezkę i podskoczył. Wyjaśnij, co się wydarzyło w układzie nerwowym kolegi. Wykonaj w tym celu poniższe polecenia i przeanalizuj ilustrację.

RRraAnyDHl12Q
Łuk odruchowy.
Źródło: Tomorrow Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
 1. Wyjaśnij, jaki rodzaj odruchu miał miejsce w opisanej sytuacji.

 2. Podaj nazwy neuronów oznaczonych X, Y, Z.

 3. Wskaż, co jest receptorem, a co efektorem w tym odruchu.

 4. Zakładając, że długość każdego z elementów X i Y wynosi ok. 1 m, a impulsy nerwowe biegną z szybkością 100 m na sekundę, oblicz, jak szybko nastąpiła reakcja na ukłucie pinezką.

 5. Oceń biologiczne znaczenie tego odruchu.

R1QBTsEBq1ujM
(Uzupełnij).
Źródło: licencja: CC BY-SA 3.0.
311
Ćwiczenie 18

Ilustracje przedstawiają elementy budowy ucha i mózgowia człowieka.

R1LavNASpjG3Z
Ucho i mózgowie.
Źródło: Tomorrow Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
 1. Podaj nazwy elementów budowy ucha od a do h.

 2. Podaj nazwę płata mózgu, który odbiera i interpretuje wrażenia słuchowe. Wskaż jego lokalizację, podając oznaczenie literowe A‑F.

 3. Wymień elementy budowy ucha i mózgowia współpracujące ze sobą w utrzymaniu równowagi. Podaj ich oznaczenia literowe.

R1K3SkS2C65zC
(Uzupełnij).
Źródło: licencja: CC BY-SA 3.0.
31
Ćwiczenie 19

Przeanalizuj wykres i wykonaj zadania.

RFU05dmYt0Uto
Poziom glukozy i insuliny w ciągu doby.
Źródło: Tomorrow Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
 1. Odczytaj, w jakich godzinach nastąpił nagły wzrost stężenia glukozy we krwi. Jak często w ciągu doby zachodziło to zjawisko? Jak sądzisz, co mogło być jego przyczyną?

 2. Opisz, jak zmienia się poziom stężenia insuliny w odniesieniu do stężenia glukozy.

 3. Wyjaśnij, wykorzystując dane z wykresu, jaką rolę pełni insulina.

RI76pQsNLuYDU
(Uzupełnij).
Źródło: licencja: CC BY-SA 3.0.
31
Ćwiczenie 19
R1IZYuXJKEm5s
Wyjaśnij, jaką rolę pełni insulina.
31
Ćwiczenie 20

Przeczytaj tekst i wykonaj zadania.

Ostatnie lata przyniosły kilka zaskakujących odkryć w dziedzinie odczuwania smaków. Okazało się, że oprócz podstawowych smaków (słodki, słony, gorzki, kwaśny), wyczuwamy także smak umami (mięsny) oraz smak jonów wapnia. Upadł także pogląd, jakoby za odbieranie poszczególnych smaków odpowiadały konkretne fragmenty powierzchni języka (tzw. mapa języka). Receptory smaku są rozmieszczone mniej więcej równomiernie, choć większość skupia się w przedniej części języka – część od strony gardła jest już znacznie mniej wrażliwa. Jedna substancja może oddziaływać na więcej niż jeden typ receptora. Dlatego nie każda sól jest słona – sól kuchenna (chlorek sodu) działa wyłącznie na receptory słonego smaku, a chlorek potasu odbierany jest zarówno przez receptory smaku słonego, jak i gorzkiego. Gorzki smak odczuwamy dzięki co najmniej 3 niezależnym typom receptorów. Co ciekawe, nawet do 30% osób jest szczególnie wyczulonych na gorzki smak, co odbiera im przyjemność ze spożywania niektórych pokarmów, np. grejpfrutów, brukselki czy gorzkiej czekolady.

Indeks górny Na podstawie: Jedynak P., Szymańska R., Życie ze smakiemWiedza i Życie 2014, nr 9, s. 76‑77. Indeks górny koniec

 1. Wymień nazwy smaków odczuwanych przez człowieka.

 2. Porównaj, jak zmienił się obecny stan wiedzy o rozmieszczeniu receptorów smaku na języku w stosunku do tego sprzed kilkunastu lat.

 3. Opisz, jak smakuje chlorek sodu, a jak chlorek potasu. Z czego wynikają różnice w smaku tych soli?

 4. Wyjaśnij na podstawie tekstu, dlaczego niektóre osoby nie lubią czekolady.

 5. Wyjaśnij, dlaczego większość receptorów smaku jest rozmieszczona na przedniej stronie języka.

RZN3Pl6ylZN7K
(Uzupełnij).
Źródło: licencja: CC BY-SA 3.0.
31
Ćwiczenie 21
R3OObcYGyGYp7
(Uzupełnij).
Źródło: licencja: CC BY-SA 3.0.
31
Ćwiczenie 22
R1P3urh7h9EXC
(Uzupełnij).
Źródło: licencja: CC BY-SA 3.0.
31
Ćwiczenie 23

Spróbuj odczytać napis.

Rw7TUxg6WjXFa
Napis.
Źródło: Dariusz Adryan, licencja: CC BY-SA 3.0.
RSMOBvy9jlKma
(Uzupełnij).
Źródło: licencja: CC BY-SA 3.0.
31
Ćwiczenie 24

W rogówce oka nie ma naczyń krwionośnych. Składniki odżywcze otrzymuje ona z płynu w przedniej części oka. Wyjaśnij, dlaczego przeszczepy rogówki są skuteczne aż w 80% przypadków.

RxLiRHZcMtHBg
(Uzupełnij).
Źródło: licencja: CC BY-SA 3.0.
31
Ćwiczenie 25
R163yiI35fgDO
(Uzupełnij).
Źródło: licencja: CC BY-SA 3.0.

Projekt badawczy

Obserwacja 1

Problem badawczy: Jaki obraz powstaje na siatkówce oka?

R21sZzM3AHZeQ
Hipoteza 1 Obraz powstający na siatkówce jest odwrócony i pomniejszony., Hipoteza 2 Obraz powstający na siatkówce jest rzeczywisty.
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Co będzie potrzebne
 • camera obscura

Instrukcja
 1. Pomaluj wnętrze pudełka po butach czarną farbą.

 2. Wytnij w pudełku jedną z krótkich ścianek.

 3. Wyciętą ściankę zaklej przezroczystym papierem.

 4. Pośrodku ścianki położonej naprzeciw tej zaklejonej papierem zrób igłą niewielki otworek (0,3‑1 mm).

 5. Skieruj kamerę otworkiem w stronę światła, np. okna.

 6. Ustaw się po drugiej stronie pudełka, nakryj głowę wraz z pudełkiem kocem, uważając, by nie zasłonić otworu skierowanego na okno.

 7. Obserwuj obraz powstały na ściance z kalką.

 8. W karcie zapisz swoje refleksje. Odpowiedz na pytania:

 • Czego modelem jest camera obscura?

 • Czego odpowiednikami są otwór w pudełku i ścianka wyłożona kalką?

 • Dlaczego należało pomalować wnętrze pudełka czarną farbą?

 • Jakie są cechy obserwowanego obrazu w camera obscura?

 • Dlaczego obrazy otoczenia różnią się od tych obserwowanych przez camera obscura?

RgrWObYKGf0V6

Załącznik do pobrania.

Załącznik do pobrania.
Źródło: Alicja Kasińska, licencja: CC BY-SA 3.0.
Plik PDF o rozmiarze 142.99 KB w języku polskim

Notatnik

R1NdlJfUrQ0Q7
(Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.