Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
R1HU4GQ6WhB29
Podaj trzy przykłady liczb przeciwnych.
RMaf0h6ACbqqs
Połącz w pary liczby przeciwne. 2 Możliwe odpowiedzi: 1. -2, 2. -4, 3. -3-1, 4. 5, 5. 1+3, 6. 0 0 Możliwe odpowiedzi: 1. -2, 2. -4, 3. -3-1, 4. 5, 5. 1+3, 6. 0 4 Możliwe odpowiedzi: 1. -2, 2. -4, 3. -3-1, 4. 5, 5. 1+3, 6. 0 5 Możliwe odpowiedzi: 1. -2, 2. -4, 3. -3-1, 4. 5, 5. 1+3, 6. 0 13 Możliwe odpowiedzi: 1. -2, 2. -4, 3. -3-1, 4. 5, 5. 1+3, 6. 0 3+1 Możliwe odpowiedzi: 1. -2, 2. -4, 3. -3-1, 4. 5, 5. 1+3, 6. 0
1
Ćwiczenie 2

Na osi liczbowej zaznaczone są punkty A, B, C, D, E, FG. Wskaż pary punktów, których współrzędne są liczbami przeciwnymi.

RgOF3OFrAMmi7
RQT4ZecvHBEqY
Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi. Możliwe odpowiedzi: 1. CD, 2. AF, 3. GD, 4. BE, 5. CG
RNm7WV4bF1MXy2
Ćwiczenie 3
Wskaż zdanie opisujące zbiór określony warunkiem wartość bezwzględna z trzech jest mniejsze równe od trzy. Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi. Możliwe odpowiedzi: 1. zbiór liczb, których odległość od liczby zero jest niewiększa od trzy, 2. zbiór liczb, których odległość od liczby zero jest większa od trzy, 3. zbiór liczb, których odległość od liczby zero jest mniejsza od trzy, 4. zbiór liczb, których odległość od liczby zero jest niemniejsza od trzy, 5. zbiór liczb, których wartość bezwzględna jest niemniejsza od trzy, 6. zbiór liczb, których wartość bezwzględna jest niewiększa od trzy.
2
Ćwiczenie 4

Wskaż opis zbioru przedstawionego na rysunku.

R1begpBMcuUHd
RJucsKO9TQR1Z
Zaznacz prawidłową odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. x=5, 2. x5, 3. x5, 4. x<5, 5. x>5
2
Ćwiczenie 5

Przyporządkuj opisy zbiorów przedstawionych na rysunkach do odpowiedniego rysunku. Przyciągnij prawidłowe odpowiedzi.

Rysunek 1

R1Cabi1mQ5XUb

Rysunek 2

RC43oK4w3otqz
RzyDkzzXSwbfq
Możliwe odpowiedzi: 1. iks większe od minus cztery i iks mniejsze od cztery., 2. wartość bezwzględna iks mniejsze od cztery., 3. iks mniejsze równe od minus trzy lub iks większe równe od trzy., 4. wartość bezwzględna większe równe od trzy.
RdhKB59rovj4i2
Ćwiczenie 6
Wskaż przedziały, do których należą wszystkie liczby spełniające warunek: wartość bezwzględna z iks minus siedem równa się cztery. Możliwe odpowiedzi: 1. przedział od minus siedem do cztery., 2. przedział od trzy do jedenaście., 3. przedział od zero do piętnaście., 4. przedział od cztery do siedem
3
Ćwiczenie 7

Rozwiązanie jakiej nierówności przedstawiono na rysunku?

R1IDqomUKlRRE
R1QEitqdmM1dd
Zaznacz prawidłową odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. x-2>7, 2. x-7<-1, 3. x-34, 4. x-34
31
Ćwiczenie 8
RxYZcwloUKXWU
Jak będzie wyglądała oś liczbowa z opisem zbioru? Możliwe przykłady: wartość bezwzględna z iks minus jeden mniejsze od trzy, wartość bezwzględna z iks minus pięć mniejsze równe od pięć, wartość bezwzględna z iks minus trzy większe od dwa, wartość bezwzględna z dwa minus iks większe równe od trzy.
RfEnYBRVbwvZX
Ilustracja przedstawia oś iks na której opisano wartości od minus 1 do pięć. Od minus do 2 do 4 oznaczono przedział innym kolorem. Oba punkty są niezamalowane. Jak należy opisać przedstawiony graficznie zbiór? Możliwe odpowiedzi: 1. , 2.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida