Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1Cso0qPnE38z1
Ćwiczenie 1
Ciąg an określony wzorem {a1=2an+1=3an1,n1: Możliwe odpowiedzi: 1. jest ciągiem rosnącym, 2. jest ciągiem malejącym, 3. jest ciągiem stałym, 4. nie jest ciągiem monotonicznym
R1RbhJMbHMFTI1
Ćwiczenie 2
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
RnY3epywkfIa12
Ćwiczenie 3
Uzupełnij zdania, przeciągając odpowiednie wyrazy.
RF4z6cAfDzsc22
Ćwiczenie 4
Wiadomo, że ciąg an o wyrazach dodatnich jest ciągiem malejącym. Ciągi bn, cn, dn, en, gn określone są podanymi wzorami. Przeciągnij wzory tych ciągów do odpowiednich pól. grupa 1 Możliwe odpowiedzi: 1. element 2 grupy 2, 2. element 3 grupy 1, 3. element 1 grupy 1, 4. element 4 grupy 1, 5. element 1 grupy 2, 6. element 3 grupy 2, 7. element 2 grupy 1 grupa 2 Możliwe odpowiedzi: 1. element 2 grupy 2, 2. element 3 grupy 1, 3. element 1 grupy 1, 4. element 4 grupy 1, 5. element 1 grupy 2, 6. element 3 grupy 2, 7. element 2 grupy 1
RPiylBjEoebnM2
Ćwiczenie 5
Łączenie par. Ciąg an określony jest wzorem an={n+1,dla n parzystychn,dla n nieparzystych.. Niepoprawna odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: Nagłówek 2, Nagłówek 3
RO9Osr1dlIVpN2
Ćwiczenie 6
Każdy z ciągów an, bn, cn określonych odpowiednio wzorem ogólnym an=nn+5, bn=9, cn=6n jest ciągiem ograniczonym. Uzupełnij nierówności wpisując odpowiednio: największą liczbę naturalną ograniczającą dany ciąg z dołu i najmniejszą liczbę naturalną ograniczającą dany ciąg z góry.
3
Ćwiczenie 7

Wyznacz wszystkie nieujemne wyrazy ciągu an określonego wzorem ogólnym

an=(n1)!n!(n1)!+n!

3
Ćwiczenie 8

Znajdź najmniejszy wyraz ciągu an określonego wzorem ogólnym

an=112+123++1nn+1.