Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań w tym materiale, należy znać zagadnienia dotyczące kinematyki. Można je znaleźć w poniższych materiałach:

RmiPfhHhNKWcT1
Ćwiczenie 1
Poniższy rysunek przedstawia zależność prędkości od czasu w ruchu samochodzika-zabawki. Na którym z etapów samochodzik poruszał się ruchem jednostajnym? Zaznacz poprawną odpowiedź.
R1P3W2VZoxIX12
Ćwiczenie 2
Łączenie par. Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadania przygotuj kartkę papieru i przybory do pisania. Może przydać się również kalkulator.

Które z poniższych twierdzeń są prawdziwe, a które fałszywe? Przy każdym zdaniu w tabeli zaznacz „Prawda” albo „Fałsz”. . 10 ms=100 kmh. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. 54 kmh=15 ms. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Do opisu ruchu zawsze potrzebny jest układ odniesienia. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. 20 ms=72 kmh. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Prędkość średnia i chwilowa zawsze są sobie równe. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Biegnący maratończyk jest w ruchu dla każdego obserwatora. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Tor ruchu jest zawsze linią prostą. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W ruchu prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym w jednakowych odstępach czasu wartość prędkości zmienia się o taką samą wartość. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. 72 ms=20 kmh. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
RBGbnWEBPAfLP2
Ćwiczenie 3
Dokończ zdanie, wybierając poprawną odpowiedź.
Siedzący na Księżycu Pan Twardowski jest: Możliwe odpowiedzi: 1. W spoczynku względem Księżyca, 2. W ruchu względem Księżyca, 3. W spoczynku względem powierzchni Ziemi, 4. W ruchu względem Słońca
RZAlZ3Vt7c4fd3
Ćwiczenie 4
Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadania przygotuj kartkę papieru i przybory do pisania. Może przydać się również kalkulator.

Narciarz zjeżdżający „na krechę”, czyli bez skręcania, porusza się ze stałym przyspieszeniem o wartości 2,5 ms2. O ile przyrasta wartość prędkości narciarza w pierwszej i w czwartej sekundzie ruchu? Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. Zarówno w pierwszej, jak i w czwartej sekundzie prędkość przyrasta o 2,5 ms, 2. W pierwszej sekundzie prędkość przyrasta o 2,5 ms, a w czwartej o 10 ms, 3. W pierwszej sekundzie prędkość przyrasta o 2,5 ms, a w czwartej o 5 ms, 4. Wartość prędkości narciarza nie zmienia się, ponieważ porusza się on ze stałym przyspieszeniem, 5. W pierwszej sekundzie prędkość przyrasta o 1,25 ms, a w czwartej o 20 ms
1
Ćwiczenie 5
R1ZqJZFDwNv44
Traktor w ciągu 6 minut przebył drogę 720 m. W jakim czasie przebędzie on drogę 10,8 km, jeżeli będzie się poruszał z dotychczasową prędkością?
Uzupełnij lukę w odpowiedzi, wpisując poprawną wartość. Odpowiedź: Traktor przebędzie drogę 10,8 km w czasie t=Tu uzupełnijh.
2
Ćwiczenie 6

Wykres przedstawia zależność położenia od czasu dla dwóch ciał, I i II.

RDqvNcXDs2XSw
RuHMIy9ST0VBw
Uzupełnij poniższe luki. Kliknij w nie, aby rozwinąć listę, a następnie wybierz poprawną odpowiedź w każdym przypadku.
 1. Nazwij ruch, jakim poruszało się ciało I oraz ciało II.
  Odpowiedź: Oba ciała poruszały się ruchem 1. 20, 2. 6, 3. mniejszą, 4. 16, 5. 20, 6. 14, 7. 14, 8. zmiennym, 9. jednostajnym, 10. 0, 11. większą, 12. 2, 13. jednostajnym, 14. 10, 15. 20, 16. 1,4, 17. jednostajnym, 18. zmiennym, 19. 0,875, 20. zmiennym, 21. 6.
 2. Wymień różnice w ruchu ciała I i ciała II.
  Odpowiedź: Ciało pierwsze rozpoczęło ruch 1. 20, 2. 6, 3. mniejszą, 4. 16, 5. 20, 6. 14, 7. 14, 8. zmiennym, 9. jednostajnym, 10. 0, 11. większą, 12. 2, 13. jednostajnym, 14. 10, 15. 20, 16. 1,4, 17. jednostajnym, 18. zmiennym, 19. 0,875, 20. zmiennym, 21. 6 metrów dalej od ciała drugiego oraz posiada 1. 20, 2. 6, 3. mniejszą, 4. 16, 5. 20, 6. 14, 7. 14, 8. zmiennym, 9. jednostajnym, 10. 0, 11. większą, 12. 2, 13. jednostajnym, 14. 10, 15. 20, 16. 1,4, 17. jednostajnym, 18. zmiennym, 19. 0,875, 20. zmiennym, 21. 6 prędkość.
 3. Oblicz prędkości tych ciał.
  Odpowiedź: Ciało I zmieniło swoje położenie o 1. 20, 2. 6, 3. mniejszą, 4. 16, 5. 20, 6. 14, 7. 14, 8. zmiennym, 9. jednostajnym, 10. 0, 11. większą, 12. 2, 13. jednostajnym, 14. 10, 15. 20, 16. 1,4, 17. jednostajnym, 18. zmiennym, 19. 0,875, 20. zmiennym, 21. 6m-1. 20, 2. 6, 3. mniejszą, 4. 16, 5. 20, 6. 14, 7. 14, 8. zmiennym, 9. jednostajnym, 10. 0, 11. większą, 12. 2, 13. jednostajnym, 14. 10, 15. 20, 16. 1,4, 17. jednostajnym, 18. zmiennym, 19. 0,875, 20. zmiennym, 21. 6m=1. 20, 2. 6, 3. mniejszą, 4. 16, 5. 20, 6. 14, 7. 14, 8. zmiennym, 9. jednostajnym, 10. 0, 11. większą, 12. 2, 13. jednostajnym, 14. 10, 15. 20, 16. 1,4, 17. jednostajnym, 18. zmiennym, 19. 0,875, 20. zmiennym, 21. 6m w czasie 1. 20, 2. 6, 3. mniejszą, 4. 16, 5. 20, 6. 14, 7. 14, 8. zmiennym, 9. jednostajnym, 10. 0, 11. większą, 12. 2, 13. jednostajnym, 14. 10, 15. 20, 16. 1,4, 17. jednostajnym, 18. zmiennym, 19. 0,875, 20. zmiennym, 21. 6s poruszając się ruchem 1. 20, 2. 6, 3. mniejszą, 4. 16, 5. 20, 6. 14, 7. 14, 8. zmiennym, 9. jednostajnym, 10. 0, 11. większą, 12. 2, 13. jednostajnym, 14. 10, 15. 20, 16. 1,4, 17. jednostajnym, 18. zmiennym, 19. 0,875, 20. zmiennym, 21. 6, zatem v1=1. 20, 2. 6, 3. mniejszą, 4. 16, 5. 20, 6. 14, 7. 14, 8. zmiennym, 9. jednostajnym, 10. 0, 11. większą, 12. 2, 13. jednostajnym, 14. 10, 15. 20, 16. 1,4, 17. jednostajnym, 18. zmiennym, 19. 0,875, 20. zmiennym, 21. 6ms.
  Ciało II zmieniło swoje położenie o 1. 20, 2. 6, 3. mniejszą, 4. 16, 5. 20, 6. 14, 7. 14, 8. zmiennym, 9. jednostajnym, 10. 0, 11. większą, 12. 2, 13. jednostajnym, 14. 10, 15. 20, 16. 1,4, 17. jednostajnym, 18. zmiennym, 19. 0,875, 20. zmiennym, 21. 6m w czasie 1. 20, 2. 6, 3. mniejszą, 4. 16, 5. 20, 6. 14, 7. 14, 8. zmiennym, 9. jednostajnym, 10. 0, 11. większą, 12. 2, 13. jednostajnym, 14. 10, 15. 20, 16. 1,4, 17. jednostajnym, 18. zmiennym, 19. 0,875, 20. zmiennym, 21. 6s poruszając się ruchem 1. 20, 2. 6, 3. mniejszą, 4. 16, 5. 20, 6. 14, 7. 14, 8. zmiennym, 9. jednostajnym, 10. 0, 11. większą, 12. 2, 13. jednostajnym, 14. 10, 15. 20, 16. 1,4, 17. jednostajnym, 18. zmiennym, 19. 0,875, 20. zmiennym, 21. 6, zatem v1=1. 20, 2. 6, 3. mniejszą, 4. 16, 5. 20, 6. 14, 7. 14, 8. zmiennym, 9. jednostajnym, 10. 0, 11. większą, 12. 2, 13. jednostajnym, 14. 10, 15. 20, 16. 1,4, 17. jednostajnym, 18. zmiennym, 19. 0,875, 20. zmiennym, 21. 6ms.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida