Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Ten materiał nie może być udostępniony Dodaj całą stronę do teczki
iHagxyApJE_d5e84
Zapamiętaj!
  1. Aby obliczyć średnią arytmetyczną zestawu danych, należy je do siebie dodać i otrzymaną sumę podzielić przez ich liczbę.

  2. Jeżeli w zestawie znajduje się nieparzysta liczba wyników, to medianą jest wyraz znajdujący się na środku uporządkowanego rosnąco zestawu.

  3. Jeżeli w zestawie jest parzysta liczba danych, to mediana jest równa średniej arytmetycznej dwóch środkowych wyrazów uporządkowanego rosnąco zestawu.

Przykład 1
R12ptiUIp6Lxf1
R1Dn21bQubIZT1
RBWHxE04YqYYU1
iHagxyApJE_d5e281
Przykład 2
R1Ou3puKQw7XW1
ROf6HMWiMSa6N1
Przykład 3
R1IRecj4GAtTf1
Przykład 4
RFMZrS3OGJbx71
iHagxyApJE_d5e323
Przykład 5
RF2hHpJj6NUb91
R15KfzLErEjRt1
Przykład 6
R2XUWjQdC9wk21
Przykład 7
RQpeSCvDJ8azR1
iHagxyApJE_d5e365
classicmobile
Ćwiczenie 1

W zestawie danych znajduje się 11 wyników. Medianą uporządkowanego rosnąco zestawu jest:

RCzHjkfJlUc4l
static
classicmobile
Ćwiczenie 2

Rozstrzygnij, które zdanie jest prawdziwe, a które fałszywe.

R1PEzkEcrvMKH
static
A
Ćwiczenie 3
R1TrWBc7ItmG21
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 4

Uczniowie klasy III a otrzymali na koniec roku szkolnego następujące oceny z matematyki:
2, 3, 4, 4, 5, 3, 2, 2, 4, 5, 5, 3, 3, 2, 6, 3, 3, 4, 5, 4. 
Oblicz średnią arytmetyczną i medianę ocen uzyskanych przez uczniów tej klasy.

A
Ćwiczenie 5

W klasie Krysi jest 20 uczniów. Pięciu z nich uzyskało z egzaminu po 30 punktów, siedmiu po 24 punkty, czterech po 15 punktów, dwóch po 10 punktów i dwóch po 8 punktów. W klasie Zuzi jest 30 uczniów. Trzech uzyskało z tego egzaminu po 30 punktów, ośmiu po 25 punktów, pięciu po 20 punktów, sześciu po 15 punktów, czterech po 12 punktów, dwóch po 8 punktów i dwóch po 4 punkty. Wyznacz średnią arytmetyczną i medianę liczby punktów uzyskanych z egzaminu przez uczniów każdej z klas oraz grupy składającej się ze wszystkich uczniów obu klas.

classicmobile
Ćwiczenie 6

Medianą zestawu danych 4, 7, 2, 8, 8, 12, 4, 3, 2, xjest liczba 5. Wobec tego:

RMOmUIdBlEzfD
static
iHagxyApJE_d5e600
A
Ćwiczenie 7

W tabeli podano liczby książek znajdujących się na półkach w szkolnej bibliotece.

tabela

Liczba książek na półce

25
30
32
40
42
45
47
50
52
64

Liczba półek

5
7
9
13
6
8
10
12
2
1

Oblicz średnią arytmetyczną i medianę liczby książek znajdujących się na półce.

B
Ćwiczenie 8

Zapytano uczniów dwóch klas pierwszych, ile książek czytają w ciągu miesiąca. Otrzymane odpowiedzi umieszczono w tabelach:
Klasa I a

tabela

Liczba książek

1
2
3
4

Liczba uczniów

14
7
2
2

Klasa I b

tabela

Liczba książek

0
1
2
3
4

Liczba uczniów

4
11
5
3
2

Oblicz średnią arytmetyczną i medianę ilości książek czytanych w ciągu miesiąca :

  1. dla każdej z klas

  2. dla grupy złożonej z uczniów obu klas

B
Ćwiczenie 9

Wykres przedstawia wyniki biegu, który odbył się w czasie szkolnych zawodów

R60NwGEOOHy6H1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
  1. Jaki był średni czas uzyskany w tym biegu?

  2. Jaka jest mediana uzyskanych czasów?

B
Ćwiczenie 10
R1F4umw8ErNaA1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 11
RBWj7RXIf2btF1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 12
R1C6qxJMhJTaj1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
iHagxyApJE_d5e809
B
Ćwiczenie 13

Na wykresie przedstawiono podział pracowników 50- osobowej firmy w zależności od wysokości pensji, jaką otrzymują.

RenpQSd2nfF9b1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Oblicz średnią arytmetyczną i medianę wynagrodzenia w tej firmie.

B
Ćwiczenie 14

Średnia wieku grupy harcerzy liczącej 15 osób wynosi 10 lat. Średnia wieku grupy wraz z opiekunem wynosi 11 lat. Opiekun grupy ma:

R1NDq2nDgYKyU
B
Ćwiczenie 15

Średnia arytmetyczna zestawu danych: 3, 4, 4, 6, 7, 7, 8, 10, 12, 12, 15, x wynosi 8,25. Medianą tego zestawu jest więc liczba:

RCsSeQCaefRYK
B
Ćwiczenie 16

Średnia wzrostu uczniów klasy II a liczącej 26 osób wynosi 160 cm, a średnia wzrostu uczniów klasy II b liczącej 24 osoby wynosi 158 cm. Jaka jest średnia wzrostu uczniów grupy składającej się ze wszystkich uczniów obu klas?

B
Ćwiczenie 17

Ania, Paweł i Jacek przeprowadzali codzienne pomiary temperatury w ciągu trzech miesięcy: marca, kwietnia i maja, odczytując temperaturę o godzinie 12 w południe. Średnia temperatura w marcu wynosiła 10˚C, w kwietniu 15˚C, a w maju 20˚C. Jaka była średnia temperatura w ciągu tych trzech miesięcy?

B
Ćwiczenie 18
R1IZF7R1CLyVZ1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
B
Ćwiczenie 19

Julka ma na świadectwie trójki, czwórki i piątki. Średnia ocen na świadectwie Julki wynosi 4,3. Ile czwórek otrzymała Julka, jeżeli na jej świadectwie jest pięć piątek i dwie trójki?

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida