Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Polecenie 1

Spróbujemy narysować teraz wykres funkcji y=ctgx (czytamy: kotangens), którą możemy opisać jako: ctgx=cosxsinx. Zatem ctgx=1tgx, dla xkπ2, gdzie k. Z tej własności będziemy korzystać w toku dalszej pracy.

Wykres funkcji cotangens w przedziale (0,π2).

Symulacja przedstawia sposób powstawania wykresu funkcji y=ctgx w przedziale (0,π2).

RD5TqIiLYPC8K
Polecenie 2

Narysuj wykres funkcji cotangens w przedziale (π2,π).

Polecenie 3

Narysuj wykres funkcji cotangens w dziedzinie.

Polecenie 4

Na podstawie wykresu opisz własności funkcji y=ctgx, gdy xkπ, gdzie k.

Polecenie 5

Wskaż środki symetrii i osie symetrii wykresu funkcji y=ctgx.