Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
classicmobile
Ćwiczenie 1

Na którym rysunku przedstawiono prostą AB?

R1dz6r87j8ee3
Przypomnij sobie tytuł abstraktu, wysłuchaj nagrania i spróbuj zaproponować własny temat dla dzisiejszej lekcji.
static
A
Ćwiczenie 2

Na prostej k zaznaczono punkty C, D, E. Ile odcinków powstało?

RSVEVhbzBLBHm1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 3

Na którym rysunku zaznaczono tym samym kolorem prostopadłe boki prostokąta?

R17PxXmPemMpw1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 4

Wykorzystaj rysunek i podaj

 1. nazwę ulicy równoległej do ulicy Kilińskiego

 2. nazwy wszystkich ulic równoległych do ulicy Północnej.

  R1WBOG0oF0vR71
  Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

A
Ćwiczenie 5
RKVEjWPY5eKtF1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Wypisz litery znajdujące się na rysunkach tych figur, które są

 1. kwadratami

 2. prostokątami

iAncWQpcbr_d5e235
A
Ćwiczenie 6
 1. Narysuj wszystkie przekątne prostokąta RAMI. Ile przekątnych ma prostokąt?

  RHz6LJFHJQ8o21
  Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

 2. Narysuj wszystkie przekątne kwadratu FOKA. Pod jakim kątem przecinają się te przekątne?

  RhcekGvKRdGrd1
  Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

A
Ćwiczenie 7
 1. Ile wierzchołków ma przedstawiony na rysunku wielokąt?

  R2IInfgl4ymIZ1
  Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

 2. Ile kątów ma wielokąt ABCDEFGH?

classicmobile
Ćwiczenie 8
RpiGCutWclluG1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
static
classicmobile
Ćwiczenie 9
R1L3nhRKIjH8N1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
static
classicmobile
Ćwiczenie 10
R1TEjWhCkIqSw1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
static
classicmobile
Ćwiczenie 11
RzhPWaS4WEjpP1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
static
iAncWQpcbr_d5e396
classicmobile
Ćwiczenie 12
R1KhYL8VKXpc41
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
static
classicmobile
Ćwiczenie 13
R18MJtJbuU2QR1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
static
classicmobile
Ćwiczenie 14
R11toBiPlypdm1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
static
A
Ćwiczenie 15

Prostokąt o wymiarach 4 cm2 cm narysuj w skali 1 : 23 : 1. Oblicz.

 1. Jaki jest obwód każdego z narysowanych prostokątów?

 2. Ile wynosi różnica między obwodem prostokąta narysowanego w skali 3 : 1 i obwodem prostokąta narysowanego w skali 1 : 2?

A
Ćwiczenie 16

Odległość między dwiema miejscowościami na mapie w skali 1 : 1 000 000 jest równa 5 cm. Oblicz, jaka jest rzeczywista odległość między tymi miejscowościami. Wynik podaj w kilometrach.

B
Ćwiczenie 17

Łamana otwarta FGHJ ma trzy boki. Długość odcinka FG wynosi 6 cm, długość odcinka GH jest dwa razy krótsza od długości odcinka FG, zaś długość łamanej wynosi 20 cm. Oblicz długość odcinka HJ.

A
Ćwiczenie 18

Narysuj dwa okręgi o środku w punkcie P i promieniach odpowiednio 2 cm6 cm. Oblicz, ile razy średnica większego okręgu jest dłuższa od promienia mniejszego okręgu.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida