Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony
Już wiesz

Dla dowolnej liczby nieujemnej a zachodzą równości:

(a)2=a2=a·a=a

Na przykład:

5757=57
(129)2=129
6982=698
Już wiesz

Dla dowolnej liczby a zachodzą równości:

(a3)3=a33=a3·a3·a3=a

Na przykład:

743743743=74
(1273)3=127
6,43533=6,435
Przykład 1
Rc5Vj2ogFWopF1
Animacja
Zapamiętaj!
 • Dla dowolnych liczb nieujemnych ab zachodzi równość:

ab=ab
 • Dla dowolnych liczb ab zachodzi równość:

ab3=a3b3

Pierwiastek z iloczynu jest równy iloczynowi pierwiastków.

Przykład 2
RSfQdtcXZMcNz1
Animacja
Zapamiętaj!
 • Dla dowolnej liczby nieujemnej a i liczby dodatniej b zachodzi równość:

:b=a :b oraz ab= ab

 • Dla dowolnej liczby a i liczby b różnej od zera zachodzi równość:

:b3=a3 :b3 oraz ab3= a3b3
Pierwiastek z ilorazu jest równy ilorazowi pierwiastków.

Powyższe wzory ułatwiają wyznaczanie pierwiastków kwadratowych i sześciennych z bardzo dużych liczb oraz ułatwiają wykonywanie działań z pierwiastkami.

Przykład 3
RsDl1jhvCTvTH1
Animacja
Przykład 4
Rh8QzuA5rvjke1
Animacja

Jeżeli liczba a jest liczbą niewymierną, to zwykle piszemy: ab=abab3=ab3.

Przykład 5
RZqJnKOyopMMW1
Animacja
Przykład 6

Obliczmy wartości pierwiastków, wykorzystując prawa działań na potęgach.

 • 26=232=(23)2=23=8 
  26=23+3=2323=2323=23=8

 

 • 253=251+2=251252=525=125 
  (2)8=(2)24=((2)2)4=24=16 
  (2)8=(2)2+2+2+2=(2)2(2)2(2)222=2222=16

 • 693=6333=(63)33=63=216 
  693=63+3+33=6363633=633633633=666=216

 • (-43)6=(43)6=(43)3+3=(43)3(43)3=44=16 
  (-43)6=(43)6=(43)32=((43)3)2=42=16

iGRgGsYpI5_d5e556
Zapamiętaj!

Pierwiastek z sumy nie jest równy sumie pierwiastków.
Na przykład:

9+16=25=5
9+16=3+4=7
9+169+16
R19tMgV0S6IAy1
Animacja
A
Ćwiczenie 1

Pierwiastek kwadratowy z iloczynu liczb 11464125 jest równy

RFiyFDXmkh3Ny
A
Ćwiczenie 2

Pierwiastek sześcienny z ilorazu liczb 204832 jest równy

RhGmuz9oNj3gN
A
Ćwiczenie 3

Wartość wyrażenia 103303903 jest

RIqYqbOkoyfkb
A
Ćwiczenie 4

Oblicz.

 1. 66

 2. 1,91,9

 3. 56135613

 4. (-0,81)2

 5. (54)2

 6. 6565432

 7. 2352

A
Ćwiczenie 5

Oblicz.

 1. 232323

 2. -0,653-0,653-0,653

 3. 127312731273

 4. (-763)3

 5. 113(113)2

 6. 0,0001933

 7. -184333

B
Ćwiczenie 6

Oblicz.

 1. 32+(32)2+(32)3

 2. 533+(533)2+(533)3

 3. 102+112122

 4. 2  2 - (5)232

 5. 733+9331133

 6. 233+(333)3433

A
Ćwiczenie 7

Oblicz.

 1. 364

 2. 4964

 3. 925

 4. 0,1681

 5. 0,0149121

 6. 1,4416925

 7. 8643

 8. 270,0013

 9. -125183

 10. 2160,0273

 11. -8(-27)1643

 12. 0,0080,0013

iGRgGsYpI5_d5e908
A
Ćwiczenie 8

Oblicz.

 1. 49 :16

 2. 64 :0,04

 3. 1,44 :0,09

 4. 6,25 :25

 5. 0,36 :81

 6. 216 :1253

 7. 0,008 :(-0,001)3

 8. -1000 :(-0,027)3

 9. 827 :(-64)3

 10. 343 :273

A
Ćwiczenie 9

Oblicz.

 1. 205

 2. 1012,1

 3. 728

 4. 232

 5. 5012

 6. 832

 7. 20102

 8. 51260

 9. 43163

 10. 93813

 11. 1630,53

 12. 3363123

 13. 23203253

A
Ćwiczenie 10

Oblicz.

 1. 18:2

 2. 56: 3,5

 3. 125: 5

 4. 0,03: 3

 5. 100000: 1000

 6. -163: 23

 7. 0,0073: 73

 8. -253: -153

 9. 13,53: -0,53

 10. 543: 143

 11. 23 12333

 12. 1083: 2323

A
Ćwiczenie 11

Oblicz.

 1. 27: 312

 2. 513: 813

 3. 4950: 150

 4. 212 58

 5. 1353: 12453

 6. 133 193:273

classicmobile
Ćwiczenie 12

Rozstrzygnij, czy podane zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

R1PmnRbA78A9D
static
A
Ćwiczenie 13

Oblicz.

 1. 500: 5+333333-1090

 2. 62-2-2-22

 3. -1313+-1333

 4. 163: -2322+16

 5. 2000: 28 5+0,2500

 6. 2433324633133-10003

A
Ćwiczenie 14
R1N1zGlFtPPwi1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
iGRgGsYpI5_d5e1385
B
Ćwiczenie 15

Oblicz wartość wyrażenia.

 1. 3x2-2, dla x=6

 2. 5-x2, dla x=-10

 3. x3-11, dla x=-73

 4. -7x3+4, dla x=23

 5. x4+x2-9, dla x=3

 6. -3x4+4x2+1, dla x=5

 7. x6-2x3+5, dla x=-33

 8. 2x9-6x6-4, dla x=-103

A
Ćwiczenie 16

Zapisz w prostszej postaci.

 1. 2+32-72

 2. 35-45+25

 3. 67+33+7-3

 4. -106+310-126+710+6-910

 5. 43-843+343

 6. 293-223-1393-1923

 7. 153-1553-33-4153-453+633

 8. 33+43-633+23

 9. 25-23-172+2323-2--23

B
Ćwiczenie 17

Ile razy liczba a jest większa od liczby b?

 1. a=90, b=10

 2. a=128, b=2

 3. a=288, b=8

 4. a=813, b=33

 5. a=4483, b=73

 6. a=6253 , b=53

B
Ćwiczenie 18

O ile liczba a jest większa od liczby b?

 1. a=611, b=511

 2. a=85, b=-5

 3. a=22+47, b=2+7

 4. a=33+1313, b=33-1313

 5. a=15+514, b=-314+20

B
Ćwiczenie 19

Oblicz.
124+248+4816139+2618+39273