RQn1mydQKgGQm
Zdjęcie przestawia ludzkie oko o niebieskiej tęczówce.
E-materiały do kształcenia zawodowego

Budowa narządu wzroku oraz fizjologia i patologia oka, wady wzroku

MEP.03. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych - Technik optyk 325302

Konsultant merytoryczny: Grażyna Beściak

E‑materiał przygotowany zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym na dzień 29.03.2023 r.

Źródło: dostępny w internecie: https://unsplash.com, domena publiczna.