Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1AzlcdmNN925

Określanie dziedziny funkcji opisanej grafem lub tabelką

Źródło: Ignat Kushanrev, [online], dostępny w internecie: www.unsplash.com.

Określanie dziedziny funkcji jest bardzo ważną umiejętnością. Wiemy, że funkcje możemy opisywać różnymi sposobami. W tym materiale dowiemy się,  w jaki sposób możemy określić dziedzinę funkcji, gdy jest ona opisana za pomocą grafu lub tabelki. Tabelkami i grafami posługujemy się bardzo często w życiu codziennym. Na przykład na lekcjach chemii posługujemy się tabelkami zawierającymi liczby atomowe, liczby masowe czy liczby neutronowe.  Podobnie na lekcjach fizyki posługujemy się tablicami zawierającymi temperatury wrzenia, topnienia, temperaturę w skali Fahrenheita.

Twoje cele
  • Nauczysz się określać dziedzinę funkcji opisaną za pomocą grafu lub tabelki.

  • Wyznaczysz  dziedzinę funkcji w sytuacjach rzeczywistych na podstawie tabelki lub grafu.