Określanie dziedziny funkcji opisanej grafem lub tabelką