Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony

Zapisywanie treści zadań z użyciem liter

Rozwiązując różne zadania często zapisujemy wyrażenia arytmetyczne i obliczamy ich wartości.
W wyrażeniach arytmetycznych występują: liczby, znaki działań i nawiasy, np.

8 · 12 + 5,
32  4.

W zadaniach poniżej niektóre dane zapisane są za pomocą liter. Będziemy budować wyrażenia, w których, oprócz liczb, znaków działań i nawiasów, wystąpią litery.

Przykład 1

Kasia jest 3 razy młodsza od swojej mamy, a mama jest o 4 lata młodsza od taty Kasi.
Oznaczmy literą m wiek mamy.
Wówczas wiek Kasi to : 3, a wiek taty to + 4.
Przesuwaj suwak i zmieniaj wiek mamy. Sprawdź, ile lat w każdym przypadku będzie miała Kasia, a ile jej tata.

R4RN00KzKVeci1
Animacja
A
Ćwiczenie 1
REqkEh3cYu8pO1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 2
RogONAOuJpP191
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
classicmobile
Ćwiczenie 3

Olek jest 5 razy starszy od swojego brata Rafała. Wiek Rafała oznaczono literą a. Ile wynosi łączny wiek obu chłopców?

Ra12LR1CODlTG
static
classicmobile
Ćwiczenie 4

Kanapka kosztuje a złotych, a jabłko b złotych. Ile złotych trzeba zapłacić za 2 kanapki i 3 jabłka?

RNdeiOIFUmQql
static
classicmobile
Ćwiczenie 5

Oliwia ma w skarbonce p monet pięciozłotowych i d monet dwuzłotowych. Ile łącznie pieniędzy w monetach o tych nominałach znajduje się w skarbonce Oliwii?

R11Jc9LZtMiJc
static
iCh7OWHhmQ_d5e319

Jak zbudowane jest wyrażenie algebraiczne

Ważne!
 • Wyrażenia, w których występują: liczby, litery, znaki działań i nawiasy nazywamy wyrażeniami algebraicznymi, np.

2 · a + 6,+ 3·  1, 8,4 +y+3
 • Każda z liter w wyrażeniu algebraicznym oznacza pewną liczbę.

 • Przy zapisywaniu wyrażeń algebraicznych wprowadzono pewne umowy, np.:

 • Nie zapisujemy znaku mnożenia między liczbą i literą lub między literami
  3 · p lub · 3 to 3p
  · c to ac

 • Nie piszemy liczb 1-1 przed literą.
  1 · x lub 1x to x
  -1 · x lub -1x to -x

 • Znak dzielenia zastępujemy kreską ułamkową.
  : b to b

B
Ćwiczenie 6

Zapisz wyrażenie algebraiczne, stosując podane wyżej uproszczenia.

 1. iloraz liczb xy

 2. iloczyn liczb 5c

 3. liczba dwa razy mniejsza od sumy liczb ab

 4. liczba o 6 większa od połowy liczby m

 5. suma kwadratu liczby a i liczby c

B
Ćwiczenie 7

Zeszyt kosztuje a złotych, długopis b złotych, a ołówek c złotych. Zapisz za pomocą wyrażenia algebraicznego,

 1. ile złotych trzeba zapłacić za zeszyt, długopis i 3 ołówki

 2. ile złotych trzeba zapłacić za 4 zeszyty i 2 ołówki

 3. o ile złotych więcej kosztuje 10 długopisów niż 5 ołówków

 4. ile razy więcej kosztuje zeszyt z długopisem niż zeszyt z ołówkiem

Wyrażenia algebraiczne w geometrii

A
Ćwiczenie 8
R1PjCGwWC54ng1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
C
Ćwiczenie 9

Zapisz za pomocą wyrażenia algebraicznego pole narysowanej figury.

R1EtLbMMb2EKJ1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
B
Ćwiczenie 10
RCAKw6vDimcDH1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
iCh7OWHhmQ_d5e519

Wartość liczbowa wyrażenia algebraicznego

Przykład 2

W pewnej klasie 6 b jest d dziewcząt, a chłopców jest o 3 więcej niż dziewcząt.
Liczbę wszystkich uczniów tej klasy możemy zapisać za pomocą wyrażenia: + d + 3 .
Obliczmy, ilu uczniów jest w tej klasie, jeżeli jest w niej

 1. 10 dziewcząt

 2. 12 dziewcząt

 3. = 10 zatem + d + 3 = 10 + 10 + 3 = 23

 4. = 12 zatem + d + 3 = 12 + 12 + 3 = 27

Wartość wyrażenia algebraicznego za każdym razem jest inna. Zależy ona od tego, jaką liczbę wstawimy zamiast litery w tym wyrażeniu.

B
Ćwiczenie 11

Oblicz wartość wyrażenia 2+ 1 dla

 1. = 5

 2. = 1,3

 3. = 212

 4. = -4

A
Ćwiczenie 12

Zmieniając za pomocą suwaków liczby mn możesz sprawdzić, jaka jest wartość wyrażenia
-2+ 0,5n dla wybranych liczb mn.

-2+ 0,5= -2  11 + 0,5  16 = -14

Podaj wartość wyrażenia -2+ 0,5n dla

 1. = 6, n = -10

 2. = -8, n = 4

 3. = -17, n = -12

 4. = 11, n = 16 

  RUrnga17uxaq11
  Animacja ilustruje obliczanie wartości wyrażenia -2m +0,5n dla danych liczb m, n.
  Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY NC 3.0.

C
Ćwiczenie 13

Oblicz wartość wyrażenia 4x2  y dla

 1. = 2, y = 3

 2. = -5, y = -10

 3. = 1,2 , y = 5,76

 4. = 56, y = 79