Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
A
Ćwiczenie 1

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f.

R1EBVTa0GJtqd1

Zbiorem wartości funkcji f jest przedział

R13QRovENqmAE
A
Ćwiczenie 2

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f.

R1EBVTa0GJtqd1

Największa wartość funkcji f

RFMMpZG791jyd
A
Ćwiczenie 3

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f.

R1EBVTa0GJtqd1

Najmniejsza wartość funkcji f

R1EOLYWNoIaLT
A
Ćwiczenie 4

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji g.

RR2PrKqskdJov1

Zbiorem wartości funkcji g jest

RsBUUlIaLnj5A
A
Ćwiczenie 5

Wykres funkcji g przedstawiony jest na rysunku.

RR2PrKqskdJov1

Największa wartość funkcji g

R1dLuFxo6tROV
A
Ćwiczenie 6

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji g.

RR2PrKqskdJov1

Najmniejsza wartość funkcji g

R29Ds9NGpImK5
A
Ćwiczenie 7

Wykres funkcji f przedstawiony jest na rysunku.

R1DsuJ3YOLBIA1

Zbiorem wartości funkcji jest

R1N65feuzfc6Q
A
Ćwiczenie 8

Wykres funkcji f przedstawiony jest na rysunku.

R1DsuJ3YOLBIA1

Największa wartość funkcji f

RyYV3N3jIKAdC
A
Ćwiczenie 9

Wykres funkcji f przedstawiony jest na rysunku.

R1DsuJ3YOLBIA1

Najmniejsza wartość funkcji

RbE8RWax2fUvJ
A
Ćwiczenie 10

Wykres funkcji h przedstawiony jest na rysunku.

RFyb7H02mxU6x1

Zbiorem wartości funkcji jest

RcHKmy0VEEFcD
A
Ćwiczenie 11

Wykres funkcji h przedstawiony jest na rysunku.

RFyb7H02mxU6x1

Największa wartość funkcji h

RpP7utX2g5OG7
A
Ćwiczenie 12

Wykres funkcji h przedstawiony jest na rysunku.

RFyb7H02mxU6x1

Najmniejsza wartość funkcji h

Rwl3r4iuvys8P
A
Ćwiczenie 13

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji t. Odczytaj z wykresu

 1. zbiór wartości funkcji t,

 2. najmniejszą wartość funkcji t,

 3. największą wartość funkcji t,

 4. miejsca zerowe funkcji t,

 5. maksymalny przedział, w którym funkcja t przyjmuje wartości ujemne.

  RmtFr0AENG1D61

A
Ćwiczenie 14

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f.

RQf4hnViJMaQs1

Ile miejsc zerowych ma funkcja f?

R1ZBEcObpGEuC
A
Ćwiczenie 15

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f.

RQf4hnViJMaQs1

Zaznacz wszystkie miejsca zerowe funkcji f.

RGSuqIKziJV3g
A
Ćwiczenie 16

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji g.

R1eY9cfQyCr3D1

Ile miejsc zerowych ma ta funkcja?

RGNFXKdiZidIl
A
Ćwiczenie 17

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji g.

R1eY9cfQyCr3D1

Zaznacz wszystkie miejsca zerowe funkcji g.

R704D9ynGlRlS
A
Ćwiczenie 18

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji k.

RdfWSVeACNz2F1

Wskaż maksymalny przedział, w którym funkcja k przyjmuje wartości dodatnie.

RdUjtLDWaoHF1
B
Ćwiczenie 19

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f. Wyznacz:

 1. f2-10

 2. znak iloczynu f1f-3,

 3. różnicę między wartością największą a wartością najmniejszą funkcji f.

  R1Ml1e3dCu2cr1

B
Ćwiczenie 20

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji g. Odczytaj z niego liczbę rozwiązań równania.

 1. gx= 1

 2. gx= 2

 3. gx= 3

 4. gx= 12

  RRoTio3JziwJB1

C
Ćwiczenie 21

Na rysunkach przedstawione są wykresy funkcji hk.
Funkcja f określona jest następująco

fx=hxdla-4x-1kxdla-1<x5.
 1. Podaj miejsca zerowe funkcji f.

 2. Podaj wartość najmniejszą oraz wartość największą funkcji f.

 3. Podaj wszystkie argumenty, dla których funkcja f przyjmuje wartości dodatnie.

 4. Ile rozwiązań ma równanie fx=-1?

  R2ylcgA0TgFwj1
  RYoWLY2JGoP2c1

A
Ćwiczenie 22

Rysunek przedstawia wykres funkcji f.

RXHwHUZQbHLu91

Podaj liczbę miejsc zerowych funkcji f.

Roy8qjCyBUoZy
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida