Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
A
Ćwiczenie 1

Wskaż wykres funkcji, która w przedziale -2,3 ma dokładnie jedno miejsce zerowe.

RtztnE6edt34D
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem abstraktu.
B
Ćwiczenie 2

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji y=fx.

Ro61bjLi4DuXN1

Zbiorem wartości funkcji jest

RQVuWxazhpQuV
A
Ćwiczenie 3

Rysunek przedstawia wykres funkcji g.

R1ZUpWlIzXHd81

Zaznacz nierówność prawdziwą.

RGhZw1x4EQgPZ
A
Ćwiczenie 4

Wskaż wykres funkcji, której zbiorem wartości jest {1, 0, 1, 2, 3}.

RYAj4IGelT5PF
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
B
Ćwiczenie 5

Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji k.

RXYpoo54SFxMe1

Które równanie ma dokładnie 4 różne rozwiązania?

RVaA5IqGzPIaV
A
Ćwiczenie 6

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji h.

RveoMyFHOsMfJ1

Suma wartości najmniejszej i wartości największej funkcji h jest równa

RmMPbq8l2tewy
A
Ćwiczenie 7

Wskaż wykres funkcji, która dla każdego argumentu z przedziału -2,2 przyjmuje wartości ujemne.

RpFZmEPDh5KkQ
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem abstraktu.
A
Ćwiczenie 8

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f.

 1. Podaj wartość funkcji dla = 0.

 2. Zapisz zbiór wartości funkcji f.

 3. Wypisz miejsca zerowe tej funkcji.

 4. Podaj wszystkie argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartości nieujemne.

  Rpd94n20btAeT1

B
Ćwiczenie 9

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji g. Podaj wszystkie argumenty, dla których funkcja g przyjmuje wartość

 1. 0

 2. 1

 3. 1

 4. 2

  R1J09PQyfmYHS1

A
Ćwiczenie 10

Z  wykresu funkcji h odczytaj

 1. najmniejszą wartość tej funkcji

 2. dla jakich x funkcja h przyjmuje wartości niedodatnie

 3. jakie wartości przyjmuje funkcja h dla każdego z argumentów dodatnich

  R5sBOsCSczCL71

A
Ćwiczenie 11

Korzystając z przedstawionego wykresu funkcji k, odczytaj

 1. ile miejsc zerowych ma ta funkcja

 2. dla jakiego argumentu funkcja k przyjmuje wartość największą

 3. dla jakiego argumentu funkcja k przyjmuje wartość najmniejszą

 4. zbiór wartości funkcji k

  RayCcpG7gppp61

A
Ćwiczenie 12

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji t. Odczytaj z wykresu

 1. najmniejszą wartość funkcji t w przedziale -3,-1

 2. najmniejszą wartość funkcji t w przedziale -1,1

 3. najmniejszą wartość funkcji t w przedziale 0,2

 4. najmniejszą wartość funkcji t w przedziale 1,3

  Rk5HrRbjtS3D51

A
Ćwiczenie 13

Korzystając z  wykresu funkcji f, ustal znak

 1. iloczynu f2f1

 2. różnicy f3-f0

 3. sumy f-2+f3

 4. ilorazu f4f-3

  RdPKPqzf3hMcS1

B
Ćwiczenie 14

Z przedstawionego na rysunku wykresu funkcji h, odczytaj

 1. zbiór wartości tej funkcji

 2. wszystkie argumenty, dla których funkcja h przyjmuje wartości ujemne

 3. dla ilu argumentów funkcja h przyjmuje wartość 2

 4. wszystkie argumenty, dla których funkcja h przyjmuje wartości większe od 1

  R1Wp6ylScJJqY1

B
Ćwiczenie 15

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji t. Odczytaj z wykresu

 1. wartość t2

 2. znak t-0,3

 3. wartość iloczynu t2517t-3429

 4. znak różnicy tπ-t3-π

  RTMX4xuz8kQKo1

A
Ćwiczenie 16

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f. Odczytaj z niego różnicę między wartością największą a wartością najmniejszą funkcji f.

RwsMboitbTnaV1
C
Ćwiczenie 17

Wykres funkcji g przedstawiony jest na rysunku. Ustal liczbę rozwiązań równania gx=m w zależności od m.

RyC4WraIOQvx41
A
Ćwiczenie 18

Sporządź przykładowy wykres funkcji, której dziedziną jest zbiór -2,3, a zbiorem wartości jest przedział {-3,1}.

A
Ćwiczenie 19

Sporządź przykładowy wykres funkcji, która posiada dwa miejsca zerowe, a jej dziedziną jest zbiór -4;0.

A
Ćwiczenie 20

Sporządź przykładowy wykres funkcji, która spełnia wszystkie podane warunki:

 1. największa wartość funkcji wynosi 3,

 2. najmniejsza wartość funkcji wynosi 1.

B
Ćwiczenie 21

Sporządź przykładowy wykres funkcji, która spełnia wszystkie podane warunki:

 1. w przedziale -4,0 funkcja jest dodatnia,

 2. dziedzina funkcji to -4,0(0,5>,

 3. zbiór wartości funkcji to {-2,0,1}.

C
Ćwiczenie 22

Sporządź przykładowy wykres funkcji, która spełnia wszystkie podane warunki:

 1. dziedziną funkcji jest -1,1(1,5>,

 2. zbiór wartości to {-2,0,1},

 3. funkcja posiada dwa miejsca zerowe,

 4. funkcja osiąga minimum tylko dla x=2.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida