0677 Analizujemy siłę oddziaływania dwóch długich przewodników prostoliniowych