A co przed filozofią, czy nie było pytań? Wskazanie specyfiki pytań filozoficznych

Tekst: Wojciech Ostrowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Mircea Eliade, Aspekty mitu, tłum. P. Mrówczyński, Warszawa 1998.
  • Werner Jaeger, Paideia, tłum. M. Plezia, Warszawa 1972.
  • Bronisław Malinowski, Mit w psychice człowieka pierwotnego, [w:] tegoż, Dzieła, t. VII, tłum. B. Leś, D. Praszałowicz, Warszawa 1990.
  • Jonathan Jacobs, Filozofia stawia ważne pytania, dostępny w internecie: https://filozofuj.eu/jonathan-jacobs-filozofia-stawia-wazne-pytania/.
  • Zbigniew Herbert, Próba rozwiązania mitologii.
  • Anna Kamieńska, Rozterka Kasandry.
  • Giovanni Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 1, tłum. E. I. Zieliński.
  • Arystoteles, Metafizyka, tłum. T. Żeleźnik, dostępny w internecie: http://katedra.uksw.edu.pl/dydaktyka/cwiczenia/arystoteles.pdf.