Absolut w filozofii starożytnej

Tekst: Adam Kalbarczyk

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Platon, Timajos, [w:] Barbara Markiewicz, Filozofia dla szkoły średniej. Wybór tekstów, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1988.
  • Platon, Timajos, [w:] Barbara Markiewicz, Filozofia dla szkoły średniej. Wybór tekstów, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1988.
  • Marek Aureliusz, Rozmyślania, V, 30, VII, 9, [w:] Barbara Markiewicz, Filozofia dla szkoły średniej. Wybór tekstów, tłum. M. Reiter, Warszawa 1988.
  • Plotyn, Enneady V, 4, [w:] Barbara Markiewicz, Filozofia dla szkoły średniej. Wybór tekstów, tłum. A. Krokiewicz, Warszawa 1998.