Aktywność seksualna człowieka a miłość i odpowiedzialność