Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny – humanizm chrześcijański w Trenach Jana Kochanowskiego

Tekst: Katarzyna Tomaszek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Wiktor Weintraub, „Pamiętnik Literacki” 1959, nr 3-4.
  • Kochanowski Jan, Tren XI, [w:] tegoż, Treny, Wrocław 2019.
  • Janusz Pelc, Treny Jana Kochanowskiego, Warszawa 1972.
  • Jan Kochanowski, Tren XVIII, [w:] tegoż, Treny, Wrocław 2019.
  • Kochanowski Jan, Tren IX, [w:] tegoż, Treny, Wrocław 2019.
  • Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty, tłum. Edwin Jędrkiewicz, Wrocław 1953.
  • Kochanowski Jan, Tren X, [w:] tegoż, Treny, Wrocław 2019.
  • Kochanowski Jan, Tren XVIII, [w:] tegoż, Treny, Wrocław 2019.
  • Kochanowski Jan, Tren XIX – albo Sen , [w:] tegoż, Treny, Wrocław 2019.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida