Anaksymander z Miletu

Bibliografia:

  • Arystoteles, Fizyka, [w:] Giovanni Reale Giovanni, Historia filozofii starożytnej, t. 1, tłum. E. I. Zieliński, Lublin 2005.
  • .
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida