Anaksymenes w oczach komentatorów – określanie problematyki, poglądu, postawy filozofa

Tekst: Wojciech Ostrowski 

Opracowanie i multimedia: Englishsquare sp. z o. o. 

Bibliografia:

  • Gajda-Krynicka J., Filozofia przedplatońska, Warszawa 2007.