Analiza języka futurystów

Tekst: Daria Murlikiewicz

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Zbigniew Jarosiński, Wstęp, [w:] Antologia polskiego futuryzmu i Nowej Sztuki, oprac. Zbigniew Jarosiński, wybór Helena Zaworska, Kraków 1987.
  • Źródło: Bruno Jasieński, Na rzece, [w:] Bruno Jasieński, Utwory poetyckie, manifesty, szkice, oprac. Edward Balcerzan, Kraków 1972.
  • Źródło: Adam Ważyk, Postój [fragment], [w:] , oprac. Zbigniew Jarosiński, wybór Helena Zaworska, Kraków 1978, s. 294–295.
  • Źródło: Zbigniew Herbert, Przypowieść, [w:] Zbigniew Herbert, Hermes, pies i gwiazda, 1957.
  • Źródło: Stanisław Młodożeniec, Radioromans [fragmet], [w:] Antologia polskiego futuryzmu i Nowej Sztuki, oprac. Zbigniew Jarosiński, wybór Helena Zaworska, Kraków 1978, s. 185–186.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida