Strona główna Antyk – powtórzenie wiadomości
Powrót

Antyk – powtórzenie wiadomości

Tekst: Anna Surowiec, Marta Tomczyk-Maryon, Krystyna Zabawa

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Szkolnym PWN.

Bibliografia:

  • Źródło: Stefan Sawicki, Tyrteusz Wielki Norwida, „Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja” 1975, nr 3 (21), s. 54–55.
  • Źródło: Horacy, Pomnik [Exegi monumentum], tłum. Zygmunt Kubiak.
  • Źródło: Zygmunt Kubiak, Literatura Greków i Rzymian, 1999.
  • Źródło: Ezop, Lis i winogrona, tłum. Zygmunt Kubiak.
  • Źródło: Tyrtajos, Wezwanie do walki, tłum. Zygmunt Kubiak.
  • Źródło: Sofokles, Król Edyp, tłum. Kazimierz Morawski. Cytat za: wolnelektury.pl.
  • Źródło: Zygmunt Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, Kraków 1997.