Apollo czy Dionizos? Kreacja podmiotu literackiego na podstawie tomu Leopolda Staffa Sny o potędze

Tekst: Fryderyk Nguyen

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Leopold Staff, Dziwaczny tum, [w:] tegoż, Wybór poezji, wybór M. Jastrun, Wrocław 1963, s. 9–10.
  • Źródło: Mieczysław Jastrun, Wstęp do „Wyboru poezji” Leopolda Staffa , [w:] Leopold Staff, Wybór poezji , wybór M. Jastrun, Wrocław 1963.
  • Źródło: Leopold Staff, Ja – wyśniony, [w:] tegoż, Wybór poezji, wybór M. Jastrun, Wrocław 1963, s. 11–12.