Argumentacja Zenona

Tekst: Bartosz Mroczkowski 

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Mikołaj Kopernik, O obrotach. Księga pierwsza, tłum. Mieczysław Brożek, Wrocław 1987, s. 23–24.
  • Źródło: Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, tłum. Irena Krońska, Kazimierz Leśniak, Witold Olszewski, Warszawa 1984, s. 523.
  • Źródło: Platon, Fajdros.
  • .
  • Źródło: Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, s. 523.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida