Arystoteles: poetyka i estetyka

Tekst: Estera Lasocińska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Jacek Wojtysiak, Piękno i sztuka, [w:] Jacek Wojtysiak, Marcin Iwanicki, Źródła mądrości, Lublin 2020, s. 81.
  • Źródło: Arystoteles, Fizyka, t. 2, tłum. K. Leśniak.
  • Źródło: Arystototeles, Poetyka, t. 6, tłum. H. Podbielski.
  • Źródło: Arystoteles, Poetyka, t. 7, tłum. H. Podbielski.
  • Źródło: Arystoteles, Metafizyka, t. 13, tłum. K. Leśniak.
  • Źródło: Arystoteles, Poetyka, t. 9, tłum. H. Podbielski.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida