Autonomia galicyjska i łagodniejsza polityka w zaborze pruskim w II połowie XIX wieku

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Historia 2022
Historia
Udostępnij

Tekst: Michał Kopczyński, Maciej Przybyliński

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR

Bibliografia:

  • Cytat za: Statut Krajowy dla Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim z 26 lutego 1861 r. [w:] Grzegorz Chomicki, Leszek Śliwa, Wiek XIX. Teksty źródłowe. Tematy lekcji i zagadnienia do historii w szkole średniej, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001, s. 238–239.
  • Cytat za: Piotr Wandycz, Pod zaborami, Warszawa 1994, s. 358.