Badanie właściwości różnych odmian alotropowych węgla

Tekst: Aleksandra Marszałek‑Harych, Krzysztof Błaszczak

Opracowanie i multimedia: GroMar Sp. z o.o.