Badanie wpływu przewodników z prądem na zachowanie igły magnetycznej

Tekst: Nina Tomaszewska, Krzysztof Lorek

Opracowanie i multimedia: Politechnika Warszawska - Wydział Fizyki