Beta, czyli człowiek w kleszczach totalitaryzmu. Biografia Tadeusza Borowskiego

Tekst: Katarzyna Tomaszek, Weronika Dulęba

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Łukasz Wnuk, Opowiadanie Tadeusza Borowskiego „Odwiedziny” w świetle gramatyki Ronalda Langackera (analiza przypadku).
 • Tadeusz Drewnowski, Wstęp, [w:] Tadeusz Borowski, Wybór opowiadań.
 • Tadeusz Drewnowski, Ucieczka z kamiennego świata: o Tadeuszu Borowskim, Warszawa 1992.
 • Jan Błoński, „Teksty” 1972, nr 6.
 • Miłosz Czesław, Zniewolony umysł, Warszawa 2009.
 • Lawina i kamienie. Pisarze wobec komunizmu, [w:] Bikont [Anna, Szczęsna Joanna, Przez Auschwitz, Dachau i Monachium, czyli Tadeusz Borowski wraca do Polski, Warszawa 2006.
 • Lawina i kamienie. Pisarze wobec komunizmu, [w:] Bikont Anna, Szczęsna Joanna, Przez Auschwitz, Dachau i Monachium, czyli Tadeusz Borowski wraca do Polsk, Warszawa 2006.
 • Lawina i kamienie. Pisarze wobec komunizmu, [w:] Bikont Anna, Szczęsna Joanna, Uciekł tam, gdzie mógł, czyli zagadka śmierci Tadeusza Borowskiego, Warszawa 2006.
 • Borowski Tadeusz, Alicja w krainie czarów, [w:] Polemika krytycznoliteracka w Polsce, t. 2, red. Sylwia Panek, Poznań 2018.
 • Błoński Jan, „Teksty” 1972, t. 6.
 • Miłosz Czesław, Na śmierć Tadeusza Borowskiego, [w:] Poezje zebrane, Kraków 2011.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida