Bezpieczeństwo narodowe

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Olak Antoni, Olak Karolina, „Acta Scientifica Academiae Ostroviensis” 2016, nr 7 (1).
  • Czuryk Małgorzata, Dunaj Katarzyna, Karpiuk Mirosław, Prokop Krzysztof, Bezpieczeństwo państwa: zagadnienia prawne i administracyjne, Olsztyn 2016.
  • Zdrojowski Bogdan, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” 2019, nr 9(3).
  • Nowiński Marcin, Pojęcie bezpieczeństwa międzynarodowego w prawie europejskim i międzynarodowym w kontekście uprawnień służb specjalnych, [w:] Uprawnienia służb specjalnych z perspektywy współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego: wybrane zagadnienia, red. Piotr Burczaniuk, Warszawa 2017.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida