Bezpieczeństwo socjalne

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Skandynawski model państwa opiekuńczego, dostępny w internecie: kasakobiet.most.org.pl [dostęp 2.03.2020 r.].
  • Źródło: Wartości minimum socjalnego w wybranych typach gospodarstw pracowniczych i emeryckich, dostępny w internecie: ipiss.com.pl [dostęp 6.04.2020 r.].
  • Źródło: Barbara Szatur–Jaworska, Bezpieczeństwo socjalne – wybrane pieniężne świadczenia społeczne, „Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań” 2008, nr 65, s. 52.