Błądzenie jest rzeczą ludzką. O przyczynach i typach błędów językowych

Tekst: Anna Wojczyńska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Janina Kwiek-Osiowska, Kultura języka a szkoła, „Język polski w szkole”, nr 3.
  • Źródło: Sławomir Mrożek, Do dyrekcji Muzeum Lówr, zagranicą, [w:] tegoż, Małe prozy, wstęp i wybór T. Nyczek, Kraków 1990, s. 43.