Strona główna Bo żywi zawsze mają rację przed umarłymi – kodeks obozowy w opowiadaniach Tadeusza Borowskiego
Powrót

Bo żywi zawsze mają rację przed umarłymi – kodeks obozowy w opowiadaniach Tadeusza Borowskiego

Tekst: Daria Murlikiewicz, zespół redakcyjny

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu, [w:] tegoż, Utwory wybrane, Wrocław 1991, s. 212–235.
  • Źródło: Sławomir Buryła, Prawda mitu i literatury. O pisarstwie Tadeusza Borowskiego i Leopolda Buczkowskiego, Kraków 2003, s. 132–133.
  • Źródło: Sławomir Buryła, Prawda mitu i literatury. O pisarstwie Tadeusza Borowskiego, Kraków 2003, s. 124.
  • Źródło: Zygmunt Bauman, Nowoczesność i Zagłada, tłum. T. Kunz, Kraków 2009, s. 187.