Bolesna rzeczywistość międzywojennej Polski w wierszu Władysława Broniewskiego Ulica Miła

Tekst: Anna Dargiewicz

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Władysław Broniewski, Ulica Miła, [w:] tegoż, Wiersze i poematy, Łódź 1981, s. 170–172.
  • Źródło: Tadeusz Bujnicki, Słowo wstępne, [w:] Władysław Broniewski, Wiersze i poematy, Łódź 1981, s. 12–13.
  • Źródło: Kazimierz Wierzyński, Aleje Ujazdowskie, [w:] Wybór poezji, oprac. Krzysztof Dybciak, Wrocław 1991, s. 22.
  • Źródło: Stefan Żeromski, Przedwiośnie, Kraków 2013, s. 179–186.
  • Źródło: Leszek Pułka, Hołota, masa, tłum, Wrocław 1996.
  • Źródło: Stefan Żeromski, Przedwiośnie, Kraków 2013.
  • Źródło: Stefan Żeromski, Ludzie bezdomni, Wrocław 1987.
  • Źródło: Hannah Arendt, O rewolucji, Warszawa 2003.
  • Źródło: Hannah Arendt, O rewolucji, Warszawa 2003, s. 70.
  • Źródło: Mieczysław Orłowicz, Krótki ilustrowany przewodnik po Warszawie, Warszawa 1922. Cytat za: Jacek Leociak, Biografie ulic. O żydowskich ulicach Warszawy: od narodzin po Zagładę, Warszawa 2017, s. 487.