Cechy dramatu szekspirowskiego

Tekst: Halina Kubicka

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: William Shakespeare, Makbet, tłum. J. Paszkowski, Kraków 2004, s. 67–74.
  • Źródło: Zdzisław Żygulski, O dramat nowożytny i jego formę, „Pamiętnik Literacki” 1925-26, s. 34–36.
  • Źródło: Wystan Hugh Auden, The Globe, czyli kula ziemska, [w:] Wystan Hugh Auden, Szekspirowskie miasto. Eseje, tłum. Agnieszka Pokojska, 2016, s. 18–19.
  • Źródło: Wystan Hugh Auden, The Globe, czyli kula ziemska, [w:] Wystan Hugh Auden, Szekspirowskie miasto. Eseje., tłum. Agnieszka Pokojska, 2016, s. 11–13.
  • Źródło: Zdzisław Żygulski, O dramat nowożytny i jego formę, „Pamiętnik Literacki” 1925-1926, nr 1/4, t. 22/23, s. 34.
  • Źródło: Wystan Hugh Auden, The Globe, czyli kula ziemska, [w:] Wystan Hugh Auden, Szekspirowskie miasto. Eseje, tłum. Agnieszka Pokojska, 2016, s. 11–12.
  • Źródło: Wystan Hugh Auden, The Globe, czyli kula ziemska, [w:] Wystan Hugh , Szekspirowskie miasto. Eseje, tłum. Agnieszka Pokojska, 2016, s. 11.
  • Źródło: Adam Mickiewicz, Przemowa, [w:] tegoż, Pisma, t. 1, Brody 1911, s. 132.
  • Źródło: Przemysław Mroczkowski, Historia literatury angielskiej, Wrocław - Warszawa - Kraków 1981, s. 138–141.
  • Źródło: Zdzisław Żygulski, O dramat nowożytny i jego formę, „Pamiętnik Literacki” 1925-1926, nr 1/4, t. 22/23, s. 36–37.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida