Strona główna Cechy Edypa jako bohatera tragicznego
Powrót

Cechy Edypa jako bohatera tragicznego

Tekst: Dariusz Dybek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Sofokles, Król Edyp, [w:] Ajschylos, Sofokles, Eurypides, Antologia tragedii greckiej, tłum. K. Morawski, Kraków 1989, s. 296–297.
 • Źródło: Sofokles, Król Edyp, [w:] Ajschylos, Sofokles, Eurypides, Antologia tragedii greckiej, tłum. K. Morawski, Kraków 1989, s. 263–268.
 • Źródło: Sofokles, Król Edyp, [w:] Ajschylos, Sofokles, Eurypides, Antologia tragedii greckiej, tłum. K. Morawski, Kraków 1989, s. 256–259.
 • Źródło: Stanisław Stabryła, Wstęp, [w:] Ajschylos, Sofokles, Eurypides, Antologia tragedii greckiej, Kraków 1989, s. 240.
 • Źródło: Sofokles, Król Edyp, [w:] Ajschylos, Sofokles, Eurypides, Antologia tragedii greckiej, tłum. K. Morawski, Kraków 1989, s. 253–254.
 • Źródło: Arystoteles, Poetyka, tłum. H. Podbielski, Wrocław 1989, s. 42.
 • Źródło: Giovanni Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 5, tłum. E. I. Zieliński, Lublin 2004, s. 94.
 • Źródło: Arystoteles, Poetyka, tłum. H. Podbielski, Wrocław 1989, s. 41–42.
 • Źródło: Arystoteles, Poetyka, tłum. H. Podbielski, Wrocław 1989, s. 50–51.
 • Źródło: Arystoteles, Poetyka, tłum. H. Podbielski, Wrocław 1989, s. 24–25.
 • Źródło: Arystoteles, Poetyka, tłum. H. Podbielski, Wrocław 1989, s. 20.
 • Źródło: Arystoteles, Poetyka, tłum. H. Podbielski, Wrocław 1989, s. 19.