Cechy gatunkowe powiastki filozoficznej na przykładzie Kandyda Woltera

Bibliografia:

  • Źródło: Kandyd, [w:] Wolter, Powiastki filozoficzne, tłum. T. Żeleński (Boy), Warszawa 1985, s. 172.
  • Źródło: Wolter, Kandyd, [w:] Powiastki filozoficzne, tłum. T. Żeleński (Boy), Warszawa 1985, s. 100.
  • Źródło: Wolter, Kandyd, [w:] Powiastki filozoficzne, tłum. T. Żeleński (Boy), Warszawa 1985, s. 92–93.
  • Źródło: Janusz Sławiński, Powiastka, Powiastka filozoficzna, w: Słownik terminów literackich, red. M. Głowińskiego, T. Kostkiewiczowej, A. Okopień-Sławińskiej, J. Sławińskiego, Wrocław 2008.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida