Cechy narracji w utworach wojennych Jerzego Andrzejewskiego, Zofii Nałkowskiej i Tadeusza Borowskiego

Tekst: Zbigniew Zając

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Szkolnym PWN

Opracowanie ćwiczeń: Małgorzata Kosińska-Pułka

Bibliografia:

  • Źródło: Zofia Nałkowska, Dno, [w:] Medaliony, Kraków 2010.
  • Źródło: Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu, [w:] Proszę państwa do gazu, Warszawa 2008.
  • Źródło: Jerzy Andrzejewski, Apel, [w:] Noc i inne opowiadania, Warszawa 2001.
  • Źródło: Jerzy Andrzejewski, Przed sądem, [w:] Noc i inne opowiadania, Warszawa 2001.
  • Źródło: Olga Tokarczuk, Czuły narrator, Kraków 2020, s. 263–269.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida