Cele i znaczenie integracji międzynarodowej w skali globalnej i regionalnej

Tekst powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Tekst i scenariusz lekcji: Maciej Kałaska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl Sp. z o.o.