Strona główna Cesarstwo i papiestwo. Krucjaty - podsumowanie
Powrót

Cesarstwo i papiestwo. Krucjaty - podsumowanie

Zespół autorski Contentplus.pl sp. z o.o.

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. 

Bibliografia:

  • Cytat za: J. A. Gierowski, Historia Włoch, Ossolineum, Wrocław 2007, s. 86.
  • Źródło: Wiek V-XV w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 2003, s. 129–130.
  • Źródło: Wiek V-XV w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 2003, s. 126–127.
  • Źródło: Fragment opracowania historycznego, [w:] J. Le Goff, Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 1995, s. 82.
  • Źródło: Fragment Dictatus papae (tez Grzegorza VII) z 1075 roku, [w:] M. Sobańska-Bondaruk i S. B. Lenard, Wiek V-XV w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, Warszawa 1997, s. 126–127.