Charakterystyka rewolucjonistów w Nie‑Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Tekst: Marzena Siegieńczuk

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: prowidencjalizm, dostępny w internecie: https://sjp.pwn.pl/szukaj/prowidencjalizm.html.
  • Źródło: Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia, oprac. M. Grabowska, Wrocław 1974, s. 68–73.
  • Źródło: Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia, oprac. M. Grabowska, Wrocław 1974, s. 110.
  • Źródło: Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia, oprac. M. Grabowska, Wrocław 1974, s. 108–110.
  • Źródło: Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia, oprac. M. Grabowska, Wrocław 1974, s. 114.
  • Źródło: Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia, oprac. M. Grabowska, Wrocław 1974.
  • Źródło: Julian Tuwim, Rzecz Czarnoleska.
  • Źródło: Cyprian Kamil Norwid, Moja piosnka [I].