Charakterystyka stylistyczno‑językowa wiersza Juliana Przybosia Na kołach

Tekst: Małgorzata Szeja, zespół redakcyjny

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Julian Przyboś, Na kołach, [w:] tegoż, Poezje zebrane, Warszawa 1959.
  • Źródło: Tadeusz Peiper, Metafora teraźniejszości, [w:] tegoż, Pisma wybrane, Wrocław 1979.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida