Co to jest racjonalizm?

Tekst: Adam Kalbarczyk 

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o. o. 

Bibliografia:

  • Źródło: Rene Descartes, Medytacje o pierwszej filozofii, tłum. M. i K. Ajdukiewiczowie. Cytat za: Barbara Markiewicz, Filozofia dla szkoły średniej, Warszawa 1988, s. 136-137.
  • Źródło: Karl Popper, Utopia i przemoc, „Znak” 1978, nr 1 (283), s. 98–100.
  • Źródło: Karl Popper, Utopia i przemoc, „Znak” 1978 , nr 1 (283), s. 99.
  • Źródło: Platon, Fedon, [w:] tegoż, Dialogi, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1988, s. 383–387.
  • Źródło: Platon, Fedon , [w:] tegoż, Dialogi, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1988, s. 383–387.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida