Cywilizacja egipska – podsumowanie

Autor: Zespół autorski Contentplus.pl

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Testament kardynała Richelieu, [w:] Historia powszechna 1500–1548. Wybór tekstów źródłowych, oprac. S. Cynarski, Kraków 1981, s. 186–188.
 • Źródło: Stany Generalne, [w:] Powszechna historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, oprac. M. Kinstler, M.J. Ptak, Wrocław 1996, s. 59–60.
 • Źródło: Historia powszechna 1500–1548. Wybór tekstów źródłowych, oprac. S. Cynarski, Kraków 1981, s. 200–201.
 • Źródło: Z. Wójcik, Historia powszechna. Wiek XVI-XVII, Warszawa 2012, s. 388.
 • HIstoria powszechna XVi-XVII
 • Źródło: Jean Bodin, Sześć ksiąg o Rzeczypospolitej, [w:] Historia powszechna 1500–1548. Wybór tekstów źródłowych, oprac. S. Cynarski, tłum. B. Bierzanek, Z. Izdebski, J. Wróblewski, Kraków 1981, s. 200–201.
 • Źródło: Stany Generalne, [w:] Powszechna historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, oprac. M. Kinstler, M.J. Ptak, Wrocław 1996, s. 57–58.
 • Źródło: Stany Generalne, [w:] M. Kinstler, M.J. Ptak, Powszechna historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, Wrocław 1996, s. 59–60.
 • Źródło: Fragment listu Malherbe’a do Mentina, [w:] Historia powszechna 1500–1548. Wybór tekstów źródłowych, oprac. S. Cynarski, Kraków 1981, s. 185.
 • Źródło: K. Juszczyk, T. Maresz, Historia w źródłach - nie tylko pisanych. Starożytność i średniowiecze,, Toruń 2004, s. 26.
 • Źródło: https://www.kul.pl/art_38987.html.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida