Czas katedr. Architektura jako źródło wiedzy o epoce i inspiracja artystyczna

Tekst: Krzysztof Biedrzycki, Ewa Jaskółowa, Ewa Nowak

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Julian Przyboś, Jak możliwy jest liryzm, Warszawa 1971.
  • Źródło: Julian Przyboś, Notre Dame, [w:] tegoż, Równanie serca, Kraków 1994, s. 22.
  • Źródło: Małgorzata Czermińska, Gotyk i pisarze. Topika opisu katedry, Gdańsk 2005.
  • Źródło: Adam Zagajewski, Lusterko samochodu , [w:] tegoż, Jechać do Lwowa, 1985.
  • Źródło: Julian Przyboś, Widzenie katedry w Chartres, [w:] Julian Przyboś, Utwory poetyckie, Warszawa 1971, s. 303–304.
  • Źródło: Konstanty Wurzbach, Poemat o pogorzeli Krakowa, [w:] Ewa Miodońska-Brookes, Wawel-"Akropolis". Studium o dramacie Stanisława Wyspiańskiego, Kraków 1980, s. 19.