Czechy w XIII wieku

Autor: Zespół autorski Contentplus.pl

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR

Bibliografia:

  • Cytat za: Jan Długosz, Roczniki czyli Kroniki Sławnego Królestwa Polskiego, ks. 9, przekł. J. Mrukówna, Warszawa 2009.
  • Źródło: Kwiniusz Kurcjusz Rufus, Historia Aleksandra Wielkiego (ks. VIII, rozdz. 3-6), oprac. zespół pod kier. L. Winniczuk.
  • Źródło: Bravo B., Węcowski M., Wipszycka E., Wolicki A., Historia Starożytnych Greków. Tom III: Okres klasyczny, Warszawa 2009, s. 297–298.
  • Źródło: Demostenes, Wybór mów, „Trzecia mowa przeciw Filipowi”, rozdz. 32–34.