Człowiek jako część kosmicznego porządku – początki greckiej refleksji o człowieku

Tekst: Wojciech Ostrowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Empedokles. Cytat za: G. S. Kirk, J. E. Raven, M. Schofield, Filozofia przedsokratejska, Warszawa 1999, tłum. J. Lang, str. 313.
  • Źródło: Giovanni Reale , Historia filozofii starożytnej, t. 1, tłum. I. Zieliński, Lublin 2000, s. 219–220.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida